Hodnoty a záväzky

Spoločnosť LEBON a jej zamestnanci sa pevne zaviazali k procesu sociálnej a environmentálnej zodpovednosti, pretože je nevyhnutné, aby sa spoločnosť vydala práve týmto novým smerom.
Za týmto účelom je dôležité šíriť osvedčené postupy našej organizácie v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania a informovať o nich, zdôrazniť občiansku angažovanosť nášho podniku, valorizovať prácu našich tímov v oblasti udržateľného rozvoja a aktívne sa podieľať na pozitívnom hnutí, ktoré sa usiluje o to, aby sa spoločnosť LEBON stala uznávaným hráčom na poli ekologickej a solidárnej transformácie.
Spoločnými silami dosiahneme úspech.
Fabrice LEBON
Prezident

Vaša bezpečnosť pri práci je pre nás prvoradá.

Do vašej ochrany vkladáme všetky naše skúsenosti a know-how. Od začiatku nášho pôsobenia v roku 1973 sme sa držali myšlienky načúvať našim klientom a robíme to doteraz.
Pochopenie a uspokojenie vašich požiadaviek nám umožňuje neustále sa zlepšovať vďaka nástrojom najnovšej generácie. Môžeme tak zvyšovať kvalitu a výkonnosť našich výrobkov a zároveň rešpektovať životné prostredie. Vo firme LEBON sme hrdí na to, že vyrábame kvalitné rukavice už po 3 generácie.
Odborné znalosti
Francúzsky líder v oblasti technických rukavíc viac ako 49 rokov.
Kvalita
Koncepcia kvalitných, vysoko výkonných výrobkov v prevádzkach LEBON.
Ochrana
Chrániť výrobných operátorov pred pracovnými úrazmi.
Zanietenie
Priekopník v oblasti priemyselných ochranných rukavíc už po 2 generácie.
Výkonnosť
Inovácia v prospech výrobkov najnovšej generácie, ktoré spĺňajú predpísané normy.
Životné prostredie
Chrániť človeka a zároveň rešpektovať jeho zdravie ako aj jeho životné prostredie.

Záväzky prijaté spoločnosťou LEBON vo Francúzsku a Indii

Výstavba jaslí
zriadenie jaslí v našom závode v Ahmadábáde, aby sme vyšli v ústrety našim zamestnancom a zvýšili atraktivitu našej pobočky. Podporujeme tým prístup k pracovným možnostiam ako mužom, tak aj ženám.
Dôchodkový systém
platba príspevkov do dôchodkového fondu, aby si naši zamestnanci mohli byť istí, že budú mať nárok na dôchodok.
Sociálna ochrana zamestnancov
naši zamestnanci, ich deti a príbuzní majú nárok na zdravotné poistenie.
Náš záväzok voči planéte: Green Action
Čo je naším cieľom?

Vysadiť viac ako 300 stromov v našom výrobnom závode v Indii, čo zodpovedá absorpcii 10,5 ton CO2 za rok.

Vďaka procesu fotosyntézy, dokážu stromy prirodzene absorbovať CO2. Preto sa spoliehame na uhlíkovú kompenzáciu spočívajúcu vo výsadbe stromov, aby sme vyvážili vplyv našich emisií CO2. Čím viac stromov vysadíme, tým bude množstvo absorbovaného CO2 väčšie.

To pomáha chrániť prírodu a obmedziť vplyv na životné prostredie. Masívna výsadba stromov teda umožní znížiť emisie CO2 do ovzdušia.
Stromy navyše produkujú kyslík a prispievajú tak k biologickej rozmanitosti a zlepšujú naše zdravie.

Spoločnosť LEBON si želá vytvoriť pozitívny dopad na klímu a pozitívne tak ovplyvniť klímu a biodiverzitu.
Náš záväzok voči operátorom, ktorí používajú naše výrobky: Oeko-tex Standard 100
STANDARD 100 by OEKO-TEX® je testovací a certifikačný systém štandardizovaný na celosvetovej úrovni pre všetky surové textilné polotovarové a kompletné výrobky vo všetkých etapách spracovania, ako aj pre všetky prídavné materiály.

Bol zavedený v roku 1992 v Nemecku a spotrebiteľom zaručuje, že odev, látky alebo bielizeň, ktoré si kupujú, neobsahujú žiadnu škodlivú látku, či už sú to farbivá alebo textílie. Ide o spoľahlivú značku pre posúdenie ekologickej kvality textílií, uznávanú odborníkmi a spotrebiteľmi ako „záruka bezpečnosti“.

Vďaka certifikátu OEKO-TEX sa spoločnosť LEBON zaväzuje chrániť svojich užívateľov pred toxickými rizikami s dopadom na zdravie alebo životné prostredie. Zaväzujeme sa vyrábať v čo najväčšej miere pracovné rukavice s osvedčením OEKO-TEX®.

Naše certifikáty: záruka kvality

Norma ISO 9001:2015

LEBON je spoločnosť s osvedčením ISO 9001:2015. Toto osvedčenie definuje princípy systému riadenia kvality (QMS), ako je silná orientácia na zákazníka, zapojenie manažmentu a neustále zlepšovanie.

ISO 9001: záruka kvality udelenej 1,1 miliónu podnikov a verejných inštitúcií po celom svete.

Vďaka tomuto osvedčeniu ISO 9001: 2015 spoločnosť LEBON vytvára spojenie medzi svojím systémom kvality a jeho „kontextom“ a ekonomickým prostredím, v ktorom sa vyvíja.

Norma SA 8000

Ide o medzinárodnú normu, ktorá zaručuje etický pôvod výroby tovaru alebo služieb v bezpečných a  dôstojných pracovných podmienkach.

Záväzky spoločnosti LEBON v rámci SA 8000:

  • Zákaz nútenej práce a práce detí mladších ako 15 rokov
  • Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov
  • Zachovanie slobody združovania a práva na kolektívne vyjednávanie
  • Zákaz diskriminácie a „disciplinárnych krokov“
  • Kontrola rozvrhov práce a dohľad nad spravodlivou odmenou
Osvedčenie ISO 14001: 2015

Spoločnosť LEBON sa zaviazala, že bude používať čistejšie výrobné procesy a spracovávať svoj odpad s maximálnym ohľadom na životné prostredie. Zaisťujeme kompletnú recykláciu našich odpadových vôd, aby sme sa priblížili k nulovému vytváraniu odpadu.

Naše výrobné jednotky majú osvedčenie ISO 14001: 2015.