Våra värderingar

LEBON-koncernen och dess anställda har beslutat sig för att arbeta med socialt och miljömässigt ansvar, eftersom det är nödvändigt att ge företaget en ny inriktning.
För att åstadkomma detta är det viktigt att sprida och göra alla i vår organisation medvetna om goda arbetssätt inom CSR, lyfta fram vårt företags sociala engagemang, främja de anställdas arbete med hållbar utveckling och att aktivt delta i den positiva rörelsen för att göra LEBON-koncernen till en erkänd aktör inom den ekologiska och solidariska förändringen.

Vi kommer att lyckas genom allas engagemang.
Fabrice Lebon
Styrelseordförande

Vi prioriterar er säkerhet på arbetsplatsen

Vi ställer hela vår kompetens till er tjänst för att skydda er. Vi startade 1973 med tanken att lyssna på våra kunder, och det har vi ständigt gjort sedan dess.
Genom att förstå och uppfylla era krav blir vi hela tiden bättre tack vare verktyg av senaste generation. Det gör att vi kan förbättra produkternas kvalitet och prestanda på ett miljöansvarigt sätt. Hos LEBON® är vi stolta över att tillverka handskar av högsta kvalitet sedan två generationer.
Expertis
Ledande på franska marknaden för tekniska handskar i över 49 år.
Kvalitet
Utformning av högpresterande kvalitetsprodukter i LEBONs egna fabriker.
Passion
Banbrytande inom skyddshandskar sedan 2 generationer.
Prestanda
Innovera för att framställa toppmoderna produkter som uppfyller lagstadgade standarder.
Miljö
Skydda människor och samtidigt ta hänsyn till hälsa och miljö.

Zobowiązania firmy LEBON we Francji i w Indiach

Ett dagis byggs
Ett dagis inrättas på enhet 3 i Ahmedabad, för att stötta våra anställda på bästa sätt och för att göra vår anläggning attraktiv. På så sätt främjar vi tillgången till arbete både för män och kvinnor.
Pensionssystem
Betalning av avgifter till en pensionsfond för att våra medarbetare ska kunna få pension.
Socialt skydd för de anställda
Våra anställda, deras barn och äldre släktingar omfattas av sjukdomsskydd.
Vårt engagemang för planeten: Green Action
Vad är vårt mål? Plantera över 300 träd vid vår produktionsanläggning i Indien, som kan absorbera 10,5 ton CO2 per år.

Träden lagrar CO2 naturligt genom fotosyntes. Vi klimatkompenserar genom att plantera träd, för att kompensera för effekterna av våra CO2-utsläpp. Ju fler träd vi planterar, desto mer CO2 absorberas. Det skyddar naturen och minskar miljöpåverkan. Den omfattande trädplanteringen kommer alltså att minska CO2-utsläppen i atmosfären.

Träd producerar även syre och främjar därmed den biologiska mångfalden och förbättrar vår hälsa.
LEBON vill ha en positiv påverkan på klimatet genom att agera för ett bättre klimat och ökad biologisk mångfald.
Vårt åtagande gentemot operatören: Oeko-tex Standard 100
STANDARD 100 by OEKO-TEX® är ett test- och certifieringssystem som är globalt standardiserat för alla textila råmaterial, halvfärdiga material och färdiga material i alla behandlingsstegen, liksom för alla tillbehörsmaterial.

Den togs fram i Tyskland 1992 och säkerställer för konsumenten att kläderna som den köper, inredningstyger eller hushållslinne, inte innehåller några skadliga ämnen, oavsett om det handlar om färgämnen eller textilier. Märkningen är pålitlig när det gäller att bedöma den ekologiska kvaliteten hos textilierna och den ses av fackmän och konsumenter som en säkerhetsgaranti.

Genom märkningen OEKO-TEX arbetar LEBON med att skydda sina användare mot risken för gifter för kroppen eller miljön. Vi tillverkar OEKO-TEX®-certifierade skyddshandskar i så stor utsträckning som möjligt.

Våra CERTIFIERINGAR : en garanti för kvalitet

Standarden ISO 9001:2015

LEBON är ett företag som är certifierat enligt ISO 9001:2015. Certifieringen fastställer principerna för kvalitetsledningssystemet, som en tydlig kundorientering, engagemang från ledningen och ständig förbättring.

ISO 9001: en kvalitetsgaranti som har tilldelats 1,1 miljoner företag och myndigheter i världen.

Tack vare denna ISO 9001:2015-certifiering har LEBON kopplat samman sitt kvalitetssystem, sitt ”sammanhang” och den ekonomiska miljö där det verkar.

Standarden SA 8000

Denna standard är en internationell standard, som garanterar ett etiskt ursprung vid tillverkningen av varor eller tjänster under säkra och anständiga arbetsvillkor.

LEBON arbetar med SA 8000 genom att:

  • Förbjuda tvångsarbete och arbete för barn under 15 år
  • Skydda de anställdas hälsa och säkerhet
  • Skydda föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar
  • Förbjuda diskriminering och bestraffningar
  • Kontrollera arbetstiden och säkerställa en skälig ersättning
ISO 14001:2015-certifiering

Koncernen strävar efter att använda renare tillverkningsprocesser och att upparbeta sitt avfall med största möjliga hänsyn till miljön. Vi säkerställer en fullständig återvinning av vårt processvatten för att gå mot målet att inte skapa något avfall. Våra produktionsenheter är därför certifierade enligt ISO 14001:2015.