Čo je OOPP?

Mnohé priemyselné odvetvia, ako napríklad stavebníctvo, farmaceutický priemysel, strojárenské dielne a potravinárske podniky vyžadujú od svojich zamestnancov, aby nosili OOPP osobné ochranné pracovné prostriedky na zaistenie bezpečnosti pri práci.  Čo…

Dozveďte sa viac