50 rokov histórie

História spoločnosti LEBON sa začala písať v roku 1973 a v priebehu rokov sa rozvíjala pred očami všetkých našich tímov. Počnúc dielňami v Marchiennes (sever Francúzska) až po výrobné jednotky v Kalkate a Ahmedabade (India) sa spoločnosť LEBON zapísala do povedomia v oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov. Spoločnosť LEBON je oveľa viac ako iba rodinný podnik, spája tímy na celom svete na základe jedného motta: ochrana ľudí na pracovisku.
„Poskytujeme riešenia na ochranu pracovníkov na celom svete. Počúvame našich zákazníkov, reagujeme na ich požiadavky a prostredníctvom našich tímov ponúkame najlepšie odborné znalosti. Vyrábame širokú škálu výrobkov a využívame najnovšie technológie, no zároveň rešpektujeme aj životné prostredie a naše sociálne záväzky. To všetko je zmyslom našej existencie.“
Fabrice LEBON
Prezident

Rodinná história

Príbeh sa začal v Pecquencourte, v severnom Francúzsku, v rodinnom dome Gilberta a Jeannette LEBONOVÝCH, rodičov Fabricea LEBONA. Už aj Gilbertov otec bol garbiarskym majstrom v spracovávaní hovädzích, ovčích, ale aj exotických koží. Na základe tohto prvého rodinného remesla prišli Gilbert a Jeannette na myšlienku rozvíjať novú činnosť, ktorá by súvisela s touto surovinou. Odvtedy vznikala myšlienka vytvoriť ochranné rukavice pre priemysel.
Táto úloha je zaujímavá, pretože v 70. rokoch 20. storočia, tesne po skončení obdobia 30 rokov výrazného ekonomického rastu „The Glorious Thirty“, bola priemyselná činnosť stále intenzívna a existovala skutočná miestna priemyselná štruktúra s veľkým počtom zamestnancov. Potreba chrániť zamestnancov rástla a čoraz viac predpisov nútilo spoločnosti, aby si túto poskytovali bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. Trh s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami bol ešte len v plienkach, ale potenciálna základňa zákazníkov bola obrovská.
Rodina
Rodinný podnik už 3 generácie.
Zanietenie
Priekopnícka spoločnosť v inováciách od roku 1973
Inovácie
Rozvíjanie nových výrobkov na riešenie výziev budúcnosti.
Životné prostredie
Ochrana človeka a zároveň rešpektovanie zdravia aj životného prostredia
Ochrana
Ochrana operátorov pred pracovnými úrazmi
Koža
Dlhodobé ovládanie práce s danou surovinou

Základné charakteristiky spoločnosti počas jej 50-ročnej histórie

50 rokov inovácií
Inovácie sú neoddeliteľnou súčasťou procesu tvorby výrobkov spoločnosti LEBON. Každodennou úlohou je predovšetkým chrániť operátorov pred rizikami pracovných úrazov. No druhým cieľom je vyvíjať účinné a inovatívne výrobky, ktoré sú vhodné pre každé priemyselné odvetvie. Naším cieľom je vyvíjať výrobky budúcnosti zodpovedným a udržateľným spôsobom na základe osobitného vzťahu, ktorý sme si vybudovali s našimi zákazníkmi, vďaka dlhoročnému know-how a výskumu. Naše tímy neustále vyvíjajú nové produkty, ktoré pomáhajú zvyšovať bezpečnosť na pracovisku. Našou hlavnou činnosťou je umožniť našim zákazníkom pracovať s optimálnou ochranou a našou každodennou úlohou je zaistiť „nulovú nehodovosť“.
50 rokov kvality
Odborné znalosti spoločnosti LEBON v oblasti kvality sú založené na presnosti v súlade s legislatívou. V skutočnosti sa kvalita kontroluje vopred v továrni na výrobných strojoch pomocou každodenných analýz. Po každých 10 rukaviciach sa odoberie vzorka a kvalita sa hodnotí podľa kritérií LEBON. Merania, materiály, kvalita použitej priadze, napustenie, hmotnosť, hrúbka, ale aj farby, povrchová úprava... Všetko sa analyzuje. Posledným bodom je používanie rukavíc. Rukavice musia mať vlastnosti, ktoré od nich očakávame: pohodlie, ohybnosť, odolnosť alebo priedušnosť. Všetky tieto faktory tvoria rukavice LEBON a musia spĺňať záväzok spoločnosti LEBON, ktorým sa spoločnosť zaviazala ponúkať kvalitné výrobky v súlade s predpismi.
50 rokov angažovanosti
Spoločnosť LEBON sa vždy riadila skutočným záväzkom podporovať sociálnu zodpovednosť podniku. Pozornosť sa rýchlo presunula na certifikácie spojené so sociálnou a environmentálnou angažovanosťou. Záväzok k zodpovednému prístupu zahŕňa aj rešpektovanie výrobných prevádzok, ktoré sa zaviazali neustále zlepšovať. Platí to aj pre výrobné jednotky spoločnosti LEBON. Všetky štyri jednotky sú v skutočnosti čo najviac šetrné k životnému prostrediu, aby sa minimalizovala ich uhlíková stopa. Toto zníženie zahŕňa aj využívanie obnoviteľnej energie prostredníctvom inštalácie solárnych panelov a čisteniu odpadových vôd. Náš vývoj vo Francúzsku a na medzinárodnej úrovni bol úspešný a založený na ľudských hodnotách. Všetky ľudské, fyzické a materiálne zdroje sa využívajú a budú sa využívať na zaistenie sľubnej a pokojnej budúcnosti.
Odborné znalosti spoločnosti LEBON v priebehu rokov
Už od začiatku 21. storočia spoločnosť LEBON zameriava svoj vývoj na nové technológie. Výsledkom je vývoj našich výrobných nástrojov, ktoré využívajú technologické inovácie a know-how spoločnosti LEBON.

Priekopnícke technológie sa prispôsobili vízii našich tímov, aby sme zákazníkom ponúkali stále výkonnejšie a inovatívnejšie výrobky. Tímy ovládajú všetky nástroje a technológie tak, aby z nich vyťažili čo najviac a dodávali ochranné pracovné rukavice bezkonkurenčnej kvality a vždy na špičkovej technologickej úrovni.

„Odborné znalosti spoločnosti LEBON predstavujú predovšetkým 50 rokov skúseností. Naši zamestnanci pochádzajú z rôznych oblastí a prostredí a prinášajú bohaté vedomosti a skúsenosti, ktoré výrazne obohacujú vývoj našich výrobkov. Týmto spôsobom môžeme tiež lepšie identifikovať skutočné potreby, aby sme ich mohli správne pretaviť do konkrétnych výrobkov. Skúsenosti z výroby sú tiež veľmi dôležité, pretože manažéri zostávajú a rozvíjajú sa s nami v oblasti technológií, spoločne vyvíjame naše nástroje a učíme sa. Rozvíjajú sa vo svojich technických oblastiach. Prispôsobujú sa a spoločne rastieme, čo je pre nás skutočnou silou. “
Aurélien, manažér výskumu a vývoja

Medzinárodný rozvoj
Medzinárodný rozvoj spoločnosti LEBON je neustálou výzvou. Od roku 1999 bolo v Indii zriadených niekoľko výrobných prevádzok, aby sa uspokojil dopyt po rukaviciach využívajúcich stále pokročilejšie technológie. V európskych podmienkach sa prijali stovky zamestnancov do výroby, ktorí úzko spolupracujú s oddelením výskumu a vývoja. Ide o viac ako 20 rokov trvajúci priemyselný proces, ktorý sa vyznačuje neustálymi zmenami a skutočnou snahou zaistiť dlhodobú budúcnosť modelu.

Od roku 2000, keď sa objavili pletené rukavice, sa prijalo rozhodnutie vyrábať v Indii vytvorením spoločného podniku s jedným z dlhoročných partnerov spoločnosti. Odvtedy vzniklo niekoľko výrobných prevádzok, aby sa uspokojil dopyt po rukaviciach využívajúcich stále pokročilejšie technológie. Do výroby sa za francúzskych podmienok prijali stovky zamestnancov, ktorí úzko spolupracujú s oddelením výskumu a vývoja. Ide o viac ako 20 rokov trvajúci priemyselný proces, ktorý sa vyznačuje neustálymi zmenami a skutočnou snahou zaistiť dlhodobú budúcnosť partnerstva.

Zároveň sa prijalo rozhodnutie o rozvoji medzinárodného modelu, v ktorom by v každej krajine pôsobila jedna osoba, ktorá by zaisťovala homogénnosť našich výrokov. Spoločnosť LEBON je v súčasnosti fyzicky prítomná v 15 európskych krajinách a dodáva tovar do viac ako 35 krajín sveta.

50 rokov priemyselného rozvoja

Kožené rukavice

Prvé výrobky vymyslel a navrhol v dielni v Pecquencourt Gilbert LEBON. Vytváral prototypy, testoval ich, upravoval a potom to všetko znova neúnavne opakoval. Jeannette LEBON šila a spájala rukavice podľa pokynov svojho manžela. Po niekoľkých rokoch sa výroba rozšírila príchodom prvých krajčírok.

V 90. rokoch sa uprednostňovali technické rukavice odolné proti prerezaniu, ktoré sa stále vyrábali technológiou „cut and sew“, ktorá bola náročná na pracovnú silu. V dielňach sa naďalej vyrábajú špecifické technické rukavice, najmä na prácu pri vysokých teplotách alebo odevy potiahnuté hliníkom.

Máčané rukavice

Začiatkom 21. storočia sa objavili takzvané rukavice „Palm fit“, ktoré pôvodne pochádzali z Japonska a boli na trhu úplnou novinkou. Vybudovala sa výrobná jednotka s namáčacou linkou na výrobu máčaných polyuretánových rukavíc. Odvtedy je nemysliteľné vyrábať PU rukavice a znečisťovať vodu, životné prostredie a poškodzovať zdravie pracovníkov pri výrobe. V dôsledku toho vznikla technológia Clean PU®. Patentovaný a zodpovedný systém. Vyrobili sa prvé máčané rukavice LEBON, ktoré sa teraz kombinujú s technológiou Clean PU® – vlajkovou loďou spoločnosti a významným medzníkom vývoja na tomto trhu.

 

Priemyselný rozvoj sa aj naďalej zameriava na výrobu výrobkov a na základe technológie poťahovania Clean PU® bol vytvorený rad Active Sense, ktorý spája odolnosť, životnosť a pohodlie. Tieto rukavice sú odolnejšie voči oderu ako tradičné rukavice z PU, takže sú novinkou na trhu.

Rozširovanie znamená aj prípravu na budúcnosť a pokračovanie v rozvoji skupiny prostredníctvom vytvárania nových technológií: v roku 2023 prídu na trh nové výrobky.

Solídna priemyselná politika

Spoločnosť od svojho založenia presadzuje skutočnú priemyselnú a rozvojovú politiku. Práve to odlišuje spoločnosť LEBON od jej konkurentov a umožňuje jej zachovať si silné postavenie. Tento úspech sa nedostavil bez tvrdej práce. Kritériom úspechu bolo vždy ponúkať správne výrobky, v správnom čase, so správnymi nástrojmi a predovšetkým byť obklopený najlepšími tímami.

Naše tímy sú hnacím motorom spoločnosti a prispievajú svojimi rozmanitými kompetenciami k jej úspechu. Každý z týchto mužov a žien prispieva k rovnakému cieľu: úspechu spoločnosti. Medzi našimi tímami na celom svete panuje skutočná súdržnosť.