Vores forpligtelser

LEBON-koncernen og dens medarbejdere har forpligtet sig for en social og miljømæssig ansvarlighed da det har stor betydning for virksomheden.
For at gøre det er det vigtigt at formidle og gøre andre bekendt med vores organisations gode praksis med hensyn til CSR, at fremsætte vores virksomheds egne forpligtelser, at værdsætte vores medarbejderes indsats med hensyn til bæredygtig udvikling og aktivt deltage i en positive bevægelse der bidrager til at gøre LEBON-koncernen til en anerkendt aktør indenfor dette felt.
Med alles engagement vil vi opnå dette.
Fabrice Lebon
President

Din sikkerhed er vores prioritet

Vi stiller al vores know-how til rådighed for at beskytte dig. Vi startede i 1973 med ideen om at lytte til vores kunder, og siden da har vi aldrig stoppet med at gøre dette.
At forstår og tilfredsstille dine krav er hvad der giver os mulighed for konstant at forbedre os takket være den nyeste generation af produktionsapparat. Dette giver os mulighed for at forbedre kvaliteten og ydeevne af vores produkter – og med respekt for miljøet. I LEBON er vi stolte af at gennem 3 generationer har kunnet producere kvalitet handsker.
EKSPERTISE
Gennem 49 år ledende producent i Frankrig af tekniske handsker.
KVALITET
Europæisk producent med fokus på udvikling af sine nye teknologier. Beskyttelse: Beskyttelse af brugeren mod arbejdsulykker.
PASSION
Pioner inden for innovation siden 1973.
YDEEVNE
Seneste generation af High-performance produkter som er i henhold til gældende standarder.
MILJØET
At beskytte brugere mod arbejdsulykker samtidig med respekt for deres helbred og miljøet.

Forpligtelser som LEBON har i Frankrig og Indien

Opførelse af dagpleje/fritidscenter
Oprettelse af dagpleje/fritidscenter ved Produktions enhed 3 i Ahmedabad for at yde den bedst mulige support for vores medarbejdere og gøre vores virksomhed attraktiv at arbejde for. Vi velkommer både mænd og kvinder som arbejdskraft.
Pensions system
Indbetaling af bidrag til pensionskasse, så vores medarbejdere er sikret in pension.
Social beskyttelse af medarbejderne
Vores medarbejdere, deres børn og deres efterkommere er dækket af sundhedsforsikring.
FOR FORPLIGTELSE TIL GLOBALE VERDEN: GREEN ACTION
Hvad er vores mål?
At plante mere end 300 træer ved vores produktions enhed i Indien, hvilket svarer til at absorbere 10,5 tons CO2 pr år.
Træer lagrer CO2 naturligt ved fotosyntese. Vi er derfor afhængige af CO2 modregning, som består i at plante træer for at kompensere for virkningerne af vores CO2-udledning. Dette er med til at beskytte naturen og reducere dens indvirkning på miljøet. Den massive plantning af træer vil derfor reducere CO2-udledningen i atmosfæren.
Derudover producerer træerne ilt og fremmer således biodiversitet og forbedrer vores helbred.
LEBON ønsker således at skabe en positiv indvirkning på miljøet og biodiversiteten.
VORES FORPLIGTELSE TIL BRUGEREN : OEKO-TEX Standard 100
STANDARD 100 by OEKO-TEX® er et globalt ensartet test- og certificeringssystem for alle tekstil råmaterialer, halvfabrikata og færdige produkter indenfor alle forarbejdningstrin samt alle tilhørende materialer.
Konceptet blev udviklet i Tyskland i 1992 og det forsikrer brugeren om det tøj denne køber, hvad enten det er stof eller linned, ikke indeholder skadelige stoffer, hvad enten det er farvestoffer eller tekstiler.
Takket være dette OEKO-TEX mærke er LEBON derfor forpligtet til at beskytte sine brugere mod giftige risici for kroppen og miljøet. Vi er forpligtet til at producere så OEKO-TEX®- certificerede beskyttelseshandsker som muligt.

VORES CERTIFIKATIONER: EN GARANTI FOR KVALITET

ISO 9001:2015 Standard

LEBON er en ISO 9001:2015 certificeret virksomhed.  Denne certificering definerer principperne for et kvalitetsstyrringssytem (QMS), såsom stærk kundeorientering, ledelsesinddragelse og kontinuerlig forbedring.

ISO 9001: 1,1 millioner virksomheder og offentlige enheder over hele verden har denne kvalitetsgaranti.

Fra nu af, takket være denne ISO 9001:2015 certificering, skaber LEBON forbindelse mellem sit kvalitetssystem og dets ”kontekst” og det økonomiske miljø, hvori det udvikler sig.

SA 8000 Standard

Denne standard er en international standard, der garanterer den etiske oprindelse af produktionen af varer eller tjenester under sikre og anstændige arbejdsforhold.

LEBON forpligtiger sig med SA 8000 til:

  • Forbud mod tvangsarbejde af børnearbejde under 15 år
  • Beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed
  • Beskyttelse af foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger
  • Forbyde forskelsbehandling og “disciplinær praksis”
  • Kontrol af arbejdstid og sikring af ærlig aflønning
ISO 14001 : 2015 Standard

Virksomheden er forpligtet til at bruge renere produktionsprocesser og til at genanvende affaldet med den største respekt for miljøet. Faktisk sikrer vi total genanvendelse af det vand som bruges i produktions processen for at konvergere mod ”nul” udledning.

Som sådan er vores produktionsenheder ISO 14001:2015 certificeret.