Politika zachovania dôvernosti

Kto sme?

Adresa našej internetovej stánky je: https://www.lebonprotection.com.

Komentáre

Keď napíšete komentár na našej internetovej stránke, zozbierame údaje zapísané do formulára komentára, ako aj vašu IP adresu a používateľského agenta vášho prehliadača s cieľom napomáhať pri odhaľovaní neželaných komentárov.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy, tzv. haš (angl. hash) sa môže zaslať službe Gravatar, aby sme overili, či ju používate. Ustanovenia o zachovaní dôvernosti služby Gravatar nájdete na:
https://automattic.com/privacy/. Po schválení komentára sa vaša profilová fotografia zverejní vedľa vášho komentára.

Médiá

V prípade, že ste registrovaný(-á) používateľ(-ka), odporúčame vám pri nahrávaní obrázkov na internetovú stránku nenahrávať obrázky, ktoré obsahujú dáta EXIF s lokalizačnými údajmi GPS. Návštevníci našej stránky si môžu zo stiahnutých obrázkov extrahovať lokalizačné údaje.

Súbory cookie

Ak sa rozhodnete napísať svoj komentár na našej stránke, navrhneme vám, aby ste uložili svoje meno, e-mailovú adresu a internetovú stránku v súbore cookie. Robíme to výhradne pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne zadávať tieto informácie, keď budete neskôr písať ďalší komentár.  Súbory cookie majú platnosť jeden rok.

Pri načítaní pripájacej stránky sa vytvorí dočasný súbor cookie, ktorého účelom je identifikovať, či váš prehliadač povoľuje súbory cookie. Neobsahuje osobné údaje a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymaže.

Keď sa pripojíte, vytvorí sa niekoľko súborov cookie s cieľom uložiť vaše údaje o pripojení a preferencie nastavenia obrazovky. Pripájací súbor cookie má životnosť (dobu, po ktorú zostane vo vašom zariadení) dva dni, pri súbore cookie s nastaveniami je to jeden rok.  Ak zvolíte možnosť „Zapamätať si ma“, pripájací súbor cookie sa uchová po dobu dvoch týždňov. Po odhlásení sa zo svojho účtu sa pripájací súbor cookie vymaže.

Pri zmene alebo uverejnení obsahu sa vo vašom prehliadači uloží doplňujúci súbor cookie.  Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje. Označuje len ID obsahu, ktorý ste zmenili. Má životnosť jeden deň.

Obsah pochádzajúci z iných stránok

Články na tejto stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články, atď.). Obsah vložený z iných stránok sa správa rovnako, ako keď sa používateľ pripojí na danú stránku.

Tieto iné internetové stránky by mohli zbierať údaje o vás, používať súbory cookie, obsahovať prepojenia na sledovacie nástroje tretích strán, sledovať vašu aktivitu spojenú s vloženým obsahom v prípade, že je váš účet prepojený na tieto iné stránky.

Doba uchovávania vašich údajov

Ak napíšete komentár, uchová sa spolu s jeho metadátami na neurčitý čas. Umožní to rozpoznať a automaticky schváliť nasledujúce komentáre bez toho, aby museli čakať na schválenie.

Pri používateľoch(-kách), ktorí sú na našej stránke zaregistrovaní (ak majú túto možnosť), uchovávame aj osobné údaje uvedené v ich profile. Všetci používatelia(-ky) môžu kedykoľvek prezerať, meniť alebo vymazať osobné údaje (s výnimkou používateľského mena). Správcovia stránky taktiež môžu prezerať a meniť tieto údaje.

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

Ak máte na našej internetovej stránke vytvorený účet alebo ste publikovali komentáre, máte právo vyžiadať si súbor obsahujúci všetky osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili, vrátane údajov poskytnutých z vašej strany.  Taktiež máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Netýka sa to údajov uložených na administratívne, právne alebo bezpečnostné účely.

Prenos vašich osobných údajov

Komentáre návštevníkov sa môžu overovať službou automatickej detekcie neželaných komentárov.

Pozri tiež
Späť na všetky novinky