Spoločnosť LEBON

Do vašej ochrany vkladáme všetky naše skúsenosti a know-how. Od začiatku nášho pôsobenia v roku 1973 sme sa držali myšlienky načúvať našim klientom a robíme to doteraz. Vaša bezpečnosť pri práci je pre nás prvoradá.

Vyrábať znamená dokonale ovládať výrobný reťazec, technologické postupy a materiály.

Keďže rukavice vyrábame už od roku 1973, poznáme požiadavky v oblasti výroby veľmi dobre. Spoločnosť LEBON vám vďaka svojim 3 výrobným prevádzkam, svojmu výskumnému laboratóriu a svojim skúsenostiam ponúka ten najvýhodnejší pomer kvalita/cena/výkon.

Pochopenie a uspokojenie vašich požiadaviek nám umožňuje neustále sa zlepšovať vďaka nástrojom najnovšej generácie. Môžeme tak zvyšovať kvalitu a výkonnosť našich výrobkov a zároveň rešpektovať životné prostredie. Vo firme LEBON sme hrdí na to, že vyrábame kvalitné rukavice už po 3 generácie.

V skratke
  • 17 miliónov
    predaných párov rukavíc ročne
  • 50 rokov
    skúseností v službách našim zákazníkom
  • 11 miliónov
    párov rukavíc dostupných skladom

Medzinárodné pôsobenie

Náš medzinárodný dosah nám poskytuje úplnú kontrolu nákladov a flexibilitu výroby, z ktorej priamo profitujete. Je to tiež otvorená myseľ, ktorá predvída a chápe pohyby odvetvia.
ODBORNOSŤ

Poradenstvo a ďalšia starostlivosť

Vytvorenie výrobku spočíva predovšetkým v splnení požiadaviek priemyslu a z vykonania poriadneho bezpečnostného auditu.

Pri vývoji a poradenstve je nevyhnutné počúvať požiadavky našich zákazníkov. Aby sme predišli rizikám, spoločnou spoluprácou hľadáme ideálnu odpoveď. Naši obchodní poradcovia sú skutoční technici, ktorí vás budú počúvať a budú vám k dispozícii pre začiatok kvalitného partnerstva.
VÝROBA

Výroba a riadenie

Výroba znamená dokonalé ovládanie výrobnej linky, technológie a materiálov. Ako výrobca rukavíc od roku 1973 dokonale poznáme požiadavky na výrobu.

Spoločnosť LEBON získava svoju silu zo svojich troch výrobných závodov, výskumného laboratória a skúseností. Ponúkame vám najlepší pomer kvality/ceny/výkonu.
LOGISTIKA

Kontrola a koordinácia

S logistickou základňou nachádzajúcou sa na križovatke Európy, ktorá je vybavená materiálmi najnovšej technológie spoločnosť LEBON Group posúva logistiku na jednu so svojich priorít, poskytujúc svojim zákazníkom správny produkt v správnom čase. Kvalita služieb, reaktivita a požiadavky pri rešpektovaní termínov sú kľúčovými pojmami logistickej politiky LEBON Group.