Wartości i zaangażowanie

Grupa LEBON i jej zespoły angażują się w realizację polityki odpowiedzialności społecznej i środowiskowej naszego przedsiębiorstwa, ponieważ niezwykle istotne jest nadanie nowego sensu naszej działalności.
W tym celu niezwykle ważne jest rozpowszechnianie informacji dotyczących dobrych praktyk naszej organizacji w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, podkreślanie zaangażowania obywatelskiego naszej firmy, docenianie pracy naszych zespołów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz aktywne uczestnictwo w pozytywnych działaniach, mających na celu uczynienie Grupy LEBON uznanym uczestnikiem przekształceń ekologicznych oraz tych dotyczących gospodarki solidarnościowej.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich osiągniemy ten cel.
Fabrice LEBON
Prezes firmy

Państwa bezpieczeństwo w pracy to nasz priorytet

W pełni wykorzystujemy nasze umiejętności, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Rozpoczęliśmy w 1973 roku od wsłuchiwania się w potrzeby naszych klientów i od tego czasu zawsze tak postępujemy.
Zrozumienie i zaspokojenie Państwa potrzeb umożliwia nam ciągły rozwój, wykorzystując narzędzia najnowszej generacji. Pozwala to poprawić jakość oraz wydajność naszych produktów, dbając jednocześnie o środowisko naturalne. W LEBON jesteśmy dumni, że możemy produkować rękawice wysokiej jakości już od dwóch pokoleń.
Specjalistyczna wiedza
Firma będąca liderem francuskiego rynku rękawic technicznych od ponad 40 lat.
Jakość
Europejski producent, który zawdzięcza swój rozwój wykorzystaniu najnowszych technologii
Ochrona
Ochrona użytkownika przed wypadkami przy pracy.
Pasja
Pionier w zakresie innowacji od 1973 roku.
Wydajność
Najnowsze produkty o wysokiej wydajności, spełniające wymogi obowiązujących norm.
Ochrona środowiska
Ochrona człowieka przy jednoczesnym poszanowaniu jego zdrowia i środowiska.

Zobowiązania firmy LEBON we Francji i w Indiach

Budowa żłobka
Nasza firma założyła żłobek w jednostce 3, swojego zakładu Ahmedabad, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie naszym pracownikom i uatrakcyjnić nasz zakład. W ten sposób tworzymy lepsze warunki zatrudnienia zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.
System emerytalny
Nasza firma opłaca składki do funduszu emerytalnego, aby nasi pracownicy mogli być pewni, że uzyskają emerytury.
Ochrona socjalna pracowników
Nasi pracownicy, ich dzieci i ich najbliżsi są objęci systemem ubezpieczenia zdrowotnego.
Nasze zaangażowanie w ochronę planety : Zielona Akcja
Jaki jest nasz cel?

Zasadzenie ponad 300 drzew przy naszym zakładzie produkcyjnym w Indiach, co zapewni wchłonięcie 10,5 ton CO2 rocznie.

Drzewa magazynują CO2 w sposób naturalny, za pośrednictwem procesu fotosyntezy. Dlatego też koncentrujemy się na kompensacji emisji dwutlenku węgla, poprzez sadzenie drzew w celu zrównoważenia skutków naszej emisji CO2. Im więcej zasadzimy drzew, tym bardziej będziemy przyczyniać się do wchłaniania CO2.

Zapewni to ochronę przyrody i ograniczenie wpływu naszej działalności na środowisko. Zasadzenie dużej liczby drzew umożliwi nam ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Ponadto, drzewa wytwarzają tlen, dzięki czemu przyczyniają się do zachowania bioróżnorodności i ochrony naszego zdrowia.

W ten sposób firma LEBON zamierza wywierać pozytywny wpływ na klimat, aby przyczyniać do jego ochrony i bioróżnorodności.
Nasze zaangażowanie w ochronę pracownika: Standard OEKO-TEX 100
STANDARD 100 OEKO-TEX® jest znormalizowanym na całym świecie systemem testowania i certyfikacji dla wszystkich surowców, półproduktów i gotowych wyrobów włókienniczych na wszystkich etapach ich przetwarzania oraz dla wszystkich materiałów pomocniczych.

System opracowany w Niemczech w 1992 r. zapewnia konsumentom gwarancję, że zakupione ubrania, tkaniny lub pościel, nie zawierają żadnych szkodliwych substancji zarówno w barwnikach jak i tekstyliach. Jest to system certyfikacji dotyczący oceny ekologicznej jakości tekstyliów, uznawany przez profesjonalistów i konsumentów za “gwarancję bezpieczeństwa”.

Poprzez certyfikację OEKO-TEX, firma LEBON zobowiązuje się chronić swoich użytkowników przed toksycznymi zagrożeniami dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Zobowiązujemy się, że jak największa liczba produkowanych przez nas rękawic ochronnych będzie certyfikowana OEKO-TEX®.

Nasze certyfikaty: gwarancja jakości

Norma ISO 9001:2015

Firma LEBON posiada certyfikat ISO 9001:2015. Certyfikat ten określa zasady systemu zarządzania jakością (QMS), takie jak silne ukierunkowanie na klienta, a także zaangażowanie w zakresie zarządzania i ciągłego doskonalenia.

ISO 9001: gwarancja jakości udzielana 1,1 mln firm i organizacji publicznych na terenie całego świata.

Obecnie, dzięki uzyskaniu certyfikatu ISO 9001:2015, firma LEBON tworzy połączenie między swoim systemem jakości a jego „kontekstem” oraz środowiskiem gospodarczym, w którym się rozwija.

Norma SA 8000

Norma ta jest międzynarodowym standardem gwarantującym etyczne pochodzenie towarów lub usług, wytwarzanych w bezpiecznych i godziwych warunkach pracy.

Za pośrednictwem standardu SA 8000, firma LEBON podejmuje zobowiązania w następujących dziedzinach:

– Zakaz pracy przymusowej i zatrudniania dzieci w wieku poniżej 15 lat

– Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

– Zachowanie wolności zrzeszania się i prawa do negocjacji zbiorowych

– Zakaz dyskryminacji i „praktyk dyscyplinarnych”

– Kontrola godzin pracy i zapewnienie uczciwego wynagrodzenia

Certyfikat ISO 14001:2015

Grupa LEBON zobowiązuje się do stosowania czystszych procesów produkcyjnych oraz recyklingu swoich odpadów z najwyższym poszanowaniem środowiska naturalnego. W rzeczywistości nasza firma zapewnia całkowity recykling ścieków procesowych, starając się zbliżyć do celu, którym jest „zero” odpadów.

W związku z powyższym, nasze zakłady produkcyjne uzyskały certyfikat ISO 14001:2015.