Naše hodnoty a závazky

Společnost LEBON a její zaměstnanci se pevně zavázaly k procesu sociální a environmentální odpovědnosti, protože je nezbytné, aby se společnost vydala právě tímto novým směrem.
Za tímto účelem je důležité šířit osvědčené postupy naší organizace v oblasti společenské odpovědnosti a informovat o nich, zdůraznit občanskou angažovanost našeho podniku, valorizovat práci našich týmů v oblasti udržitelného rozvoje a aktivně se podílet na pozitivním hnutí, které usiluje o to, aby se společnost LEBON stala uznávaným hráčem na poli ekologické a solidární transformace.

Společnými silami dosáhneme úspěchu.
Fabrice LEBON
Generální ředitel

Vaše bezpečnost na pracovišti je naší prioritou

Na vaši ochranu dáváme k dispozici všechny své znalosti. V roce 1973 jsme zahájili svou činnost s myšlenkou, že budeme naslouchat svým zákazníkům, a od té doby v tom neustále pokračujeme.
Snaha porozumět vašim požadavkům a uspokojit je, nám umožňuje se neustále zdokonalovat díky nástrojům nejnovější generace. Díky tomu můžeme vylepšovat kvalitu a výkonnost našich produktů a zároveň být ohleduplní k životnímu prostředí. Ve společnosti LEBON jsme hrdí na to, že již po 3 generace vyrábíme vysoce kvalitní rukavice.
ODBORNOST
Francouzský lídr v oboru ochranných rukavic již více než 49 let.
KVALITA
Navrhujeme velmi výkonné kvalitní výrobky v závodech LEBON.
OCHRANA
Chráníme dělníka před pracovními úrazy.
ZANÍCENÍ
Průkopník v oboru ochranných technických rukavic již po 2 generace.
VÝKON
Inovujeme v zájmu výroby výrobků nejnovější generace při dodržení norem a předpisů.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Chráníme člověka a dbáme přitom na zdraví a životní prostředí.

Závazky přijaté společností LEBON ve Francii a Indii

Výstavba jeslí
Zřízení jeslí v našem závodě v Ahmadábádu, abychom vyšli vstříc našim zaměstnancům a zvýšili atraktivitu naší pobočky. Podporujeme tím přístup k pracovním možnostem jak mužům, tak i ženám.
Penzijní systém
Platba příspěvků do penzijního fondu, aby si naši zaměstnanci mohli být jisti, že budou mít nárok na důchod.
Sociální ochrana zaměstnanců
Naši zaměstnanci, jejich děti i rodiče mají nárok na zdravotní pojištění.
Náš závazek vůči planetě: Green Action
Co je naším cílem?

Vysadit více než 300 stromů v našem výrobním závodě v Indii, což odpovídá absorpci 10,5 tunám CO2 za rok.

Díky procesu fotosyntézy dokáží stromy přirozeně skladovat CO2. Proto se spoléháme na uhlíkovou kompenzaci spočívající ve výsadbě stromů, abychom vyvážili dopad našich emisí CO2. Čím více stromů vysadíme, tím bude množství absorbovaného CO2 větší.

To pomáhá chránit přírodu a omezit dopad na životní prostředí. Masivní výsadba stromů tedy umožní snížit emise CO2 do ovzduší.

Stromy navíc produkují kyslík a přispívají tak k biologické rozmanitosti a zlepšují naše zdraví.
Společnost LEBON si přeje vytvořit pozitivní dopad na klima a pozitivně tak ovlivnit klima a biodiverzitu.
Náš závazek vůči operátorům, kteří používají naše výrobky: Oeko-tex Standard 100
STANDARD 100 by OEKO-TEX® je testovací a certifikační systém standardizovaný na celosvětové úrovni pro všechny surové textilní polotovarové a kompletní výrobky ve všech etapách zpracování, jakož i pro všechny přídavné materiály.

Byl konceptualizován v roce 1992 v Německu a spotřebitelům zaručuje, že oděv, látky nebo prádlo, které si kupují, neobsahují žádnou škodlivou látku, ať už jsou to barviva nebo textilie. Jedná se o spolehlivou značku pro posouzení ekologické kvality textilií, uznanou odborníky a spotřebiteli jako „záruka bezpečnosti“.

Díky tomuto certifikátu OEKO-TEX se společnost LEBON zavazuje chránit své uživatele před toxickými riziky s dopadem na zdraví nebo životní prostředí. Zavazujeme se vyrábět v co největší míře ochranné rukavice s osvědčením OEKO-TEX®.

Naše certifikace: záruka kvality

Norma ISO 9001:2015

LEBON je společnost s osvědčením ISO 9001:2015. Toto osvědčení definuje principy systému řízení kvality (QMS), jako je silná orientace na zákazníka, zapojení managementu a neustálé zlepšování.

ISO 9001: záruka kvality udělená 1,1 milionu podniků a veřejných institucí po celém světě.

Díky tomuto osvědčení ISO 9001:2015 společnost LEBON vytváří spojení mezi svým systémem kvality a jeho „kontextem“ a ekonomickým prostředím, ve kterém se vyvíjí.

Norma SA 8000

Jedná se o mezinárodní normu, která zaručuje etický původ výroby zboží nebo služeb v bezpečných a důstojných pracovních podmínkách.

Závazky společnosti LEBON v rámci SA 8000:

  • Zákaz nucené práce a práce dětí mladších než 15 let
  • Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků
  • Zachování svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání
  • Zákaz diskriminace a „disciplinárních kroků“
  • Kontrola rozvrhů práce a dohled nad spravedlivou odměnou
Osvědčení ISO 14001 :2015

Společnost se zavázala, že bude používat čistší výrobní procesy a zpracovávat svůj odpad s maximálním ohledem na životní prostředí. Zajišťujeme kompletní recyklaci našich odpadních vod, abychom se přiblížili k „nulovému“ vytváření odpadu.

Naše výrobní jednotky mají osvědčení ISO 14 001:2015.