Nyheter

Vad är en Dermatest®-certifiering?

Våra händer är den del av kroppen som är mest utsatt under hantering. När man ställs inför risken för skärskador, brännskador och skrubbsår, och dessutom en risk för hudreaktioner, är…

Läs mer om