SHOCKPROTEC, optimálna ochrana pred nárazmi

Spoločnosť LEBON čoraz viac investuje do výskumu a vývoja s cieľom vytvárať nové, inovatívnejšie výrobky s optimálnou úrovňou ochrany, ktorá najlepšie zodpovedá požiadavkám trhu s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Preto sme…

Dozveďte sa viac