Spoločenská Zodpovednosť Podnikov

Vydanie našej novej brožúry o SZP 2020-2021

S veľkým potešením vám oznamujeme vydanie našej novej brožúry o SZP 2020-2021 (SZP = spoločenská zodpovednosť podnikov). Pevné záväzky spoločnosti Lebon v tejto oblasti sú súčasťou jej dobrého mena, čo dokazuje…

Dozveďte sa viac