Spoločnosť LEBON

Rozhovor s Linom Di Girolamom, konateľom spoločnosti SEDIS LOGISTICS.

SEDIS je logistickým a prepravným partnerom spoločnosti LEBON a obe firmy spájajú blízke a pevné pracovné vzťahy.  Prečítajte si exkluzívny rozhovor s pánom Di Girolamom, konateľom spoločnosti SEDIS. Prisľúbil nám odpovede na zopár našich otázok, a tak sa môžete dozvedieť viac zo života týchto dvoch medzinárodných spoločností.

Prosím, predstavte sa nám a povedzte nám pár slov o SEDIS Logistics.

Dobrý deň, volám sa Lino Di Girolamo a som konateľom spoločnosti SEDIS LOGISTICS. Tento rok oslávi SEDIS dvadsiate výročie založenia, takže sme vznikli v roku 2001!

Naša špedičná firma organizuje medzinárodnú dopravu pre svojich zákazníkov a tiež sa venujeme logistike.

Môžete nám objasniť, čo taká logistická firma robí?

Naše aktivity môžeme rozdeliť do dvoch oblastí. Prvá zahŕňa prepravu tovaru a druhá sa týka logistiky. SEDIS je vlastne takým „architektom“ medzinárodnej dopravy. V prvom rade organizujeme zber prepravovaného tovaru od dodávateľov alebo preberáme zodpovednosť za tovar v prístave odoslania (v závislosti od dohodnutých podmienok Incoterms). Následne vyberáme dopravnú spoločnosť, ktorej chceme zveriť prepravu tovaru po mori do dohodnutého prístavu zaslania. Pri príchode na miesto platíme clo a spotrebnú daň za tovar, aby nadobudol európsky status, a teda bol dostupný pre spotrebu (čo je vlastne najdôležitejší aspekt našej špedičnej činnosti). Následne nastupujú logistické činnosti. Tovar sa vyloží z kontajnerov a uskladní. V tejto fáze prijímame objednávky od LEBONU, pripravujeme ich a dohliadame na kompletnú dokumentáciu k úspešnej preprave tovaru ku konečnému odberateľovi.

Ako dlho už využíva spoločnosť LEBON vaše služby?

Začiatok spolupráce medzi spoločnosťou LEBON a spoločnosťou SEDIS siaha do roku 2008, keď sme zabezpečovali prepravu po mori do predchádzajúcich skladov LEBONU v Somaine. Spolupráca v oblasti logistiky začala v marci 2016 a odvtedy naše firmy, SEDIS a LEBON, rozvíjajú veľmi úzku spoluprácu.

Koľko položiek tovaru značky LEBON sa nachádza v SEDIS?

V spoločnosti SEDIS máme viac ako 1000 položiek spoločnosti LEBON. Predstavuje to takmer 4000 paliet uskladnených v rámci našej platformy SEDIS 21 a 121 000 každoročne expedovaných zásielok (85 000 tzv. master boxov a 68 000 balíkov).

Čím sa odlišujete od ostatných poskytovateľov logistických služieb?

V prvom rade tým, že naše tímy a prevádzky sú veľmi stabilné, vďaka čomu môžeme udržiavať veľmi úzke partnerské vzťahy s našimi zákazníkmi. Práve toto tvorí DNA spoločnosti SEDIS. Okrem toho sme prispôsobiví, hľadáme nové vylepšenia našich prepravných a logistických produktov, aby sme mohli klientom ponúkať nové riešenia, ako napríklad nový sledovací systém: CARGO GREEN LINE. V oblasti skladovania vždy hľadáme nové platformy kvôli zlepšeniu skladovacích riešení. Tiež načúvame klientom. Ich požiadavky a očakávania nás poháňajú vpred v tomto rýchlo sa meniacom svete. A v neposlednom rade – nepretržite sa zameriavame na náš predmet činnosti, lebo práve on je dušou firmy.

Aké záväzky prijala spoločnosť SEDIS v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov?

V prvom rade musím podotknúť, že SEDIS LOGISTICS je držiteľom označenia ECO VADIS, ktoré oceňuje naše silné angažovanie a opatrenia v oblasti SZP. Máme napríklad trvalo zavedený systém manažérstva odpadov a recyklujeme kartóny. Tiež máme produkt s názvom Cargo Green Line, ktorý sa celkovo zameriava na životné prostredie (preprava s nízkymi emisiami CO2) Tento rok by sme mali realizovať projekt veterných turbín a navyše, platformy 21 a 22 (tam by ste našli aj výrobky firmy LEBON) sú vybavené 1812 fotovoltaickými panelmi, ktoré nám poskytujú energetickú samostatnosť. Vďaka nim sme na druhom mieste vo Valónsku v počte metrov štvorcových solárnych panelov.

Všetky tieto naše aktivity idú v línii s hodnotami, ktoré rozvíja spoločnosť LEBON a s hrdosťou ich už viac ako 10 rokov so spoločnosťou LEBON ako naším partnerom zdieľame.

Spoločnosť LEBON chce svojim klientov ponúkať záruku tých najlepších služieb Za 10-ročným partnerstvom medzi SEDIS LOGISTICS a spoločnosťou LEBON stoja naše ľudské a environmentálne hodnoty spolu s inovatívnym pohľadom na rozvoj podnikateľskej činnosti.

Video s rozhovorom nájdete na tomto odkaze

Découvrez également
Retour à toutes les actualités