Spoločnosť LEBON

Rozhovor s Fabricom Lebonom, uverejnený v časopise CAPITAL

Fabrice Lebon, Generálny riaditeľ spoločnosti LEBON, poskytol rozhovor ekonomickému mesačníku CAPITAL.  Časopis chcel v rámci svojej rubriky „Úspech na francúzsky spôsob“ priniesť viac informácií o spoločnosti, ktorá patrí medzi významných hráčov v svojom sektore.

Spoločnosť LEBON, líder v oblasti ochranných pracovných rukavíc

Z rodinnej firmy LEBON, založenej v roku 1973, sa stala významná spoločnosť zameraná na výrobu pracovných rukavíc pre priemysel, stavebníctvo a služby.  Tento podnik strednej veľkosti dnes dosahuje obrat 50 mil. EUR, má 80 pracovníkov v Európe, 900 zamestnancov vo výrobných závodoch v Indii a pokračuje v svojom medzinárodnom rozvoji.

Viac nám povie Fabrice Lebon, Generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá nesie jeho meno.

Ako by ste charakterizovali spoločnosť LEBON?

Vďaka nášmu jedinečnému know-how v oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) sme sa vo Francúzsku stali lídrom sektora technických rukavíc pre priemysel. Každý rok opúšťa naše technologicky vyspelé závody, vybavené najmodernejšími výrobnými zariadeniami, viac ako 18 miliónov párov rukavíc.

Spoločnosť LEBON ide príkladom aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov (SZP), pretože vyrába trvalé produkty, šetrné k životnému prostrediu, prostredníctvom výrobných procesov, ktoré uprednostňujú znížený počet medzičlánkov, recykláciu a nulový odpad. Je dôležité spomenúť, že neustále načúvanie potrebám zákazníkov a kvalita našich služieb tvoria neoddeliteľnú súčasť našej DNA. Trh oceňuje najmä to, že vďaka našim technickým znalostiam a skúsenostiam môžu zákazníci pracovať bezpečne a s kvalitným vybavením.

Bezpečnosť pri práci je pre vás prvoradá…

Už viac ako 40 rokov využívame naše know-how na zabezpečenie ochrany pracovníkov. V posledných rokoch smerovalo veľa nášho úsilia do oblasti výskumu a vývoja s cieľom zvýšenia spoľahlivosti a výkonnosti našich výrobkov, ktoré sú certifikované a zodpovedajú platným európskym normám.

Logistické stredisko na strategickej európskej križovatke…

Jednou z našich priorít je samozrejme aj logistika. Naša logistická základňa sa nachádza v Belgicku, v meste Blandain, na európskej križovatke strategického významu, čím zodpovedá požiadavke našich klientov na čo najkratšie dodacie termíny.  Mimochodom, v jej skladových priestoroch sa permanentne nachádza 1 000 katalógových položiek a 7 miliónov párov rukavíc, takže sme schopní dodať klientom správny výrobok v tej správnej chvíli.

Jednička na domácom trhu s medzinárodným presahom…

Naše pobočky pokrývajú 25 krajín, prevažne v rámci Európy. Rozvíjajúca sa medzinárodná štruktúra nám umožňuje dokonale riadiť náklady a udržiavať pružnosť výroby, z čoho majú naši klienti priamy úžitok.

“Chceme sa do roku 2028 stať európskym lídrom.”

Preto si skupina na najbližších 5 rokov stanovila cieľ dosahovať každoročný rast v rozmedzí 10 až 15 %.  Verím, že sa nám tento cieľ podarí naplniť aj vzhľadom na rýchlo rastúci trh. Naše široké portfólio zákazníkov zaručuje, že sme schopní odolávať krízam v jednotlivých odvetviach priemyslu.

Découvrez également
Retour à toutes les actualités