Spoločnosť LEBON

Rozhovor č.3: STEFANOM VOGELOM, Obchodným riaditeľom pre Nemecko

Akú máte v rámci spoločnosti LEBON úlohu a ako dlho už pracujete v tejto spoločnosti? 

Na pozíciu obchodného riaditeľa pre Nemecko som nastúpil začiatkom roka 2017. Mojím aktuálnym a dlhodobým cieľom je zostaviť obchodný tím pre Nemecko a uviesť značku LEBON na nemecký trh s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

Prečo ste sa rozhodli pracovať v spoločnosti LEBON? 

Vo firme, kde som pracoval predtým, som spolupracoval so spoločnosťou LEBON niekoľko rokov a mal som s nimi veľmi dobré skúsenosti, pretože LEBON bol vždy veľmi spoľahlivý a výkonný partner. Okrem toho som mal možnosť nahliadnuť do spôsobu práce spoločnosti LEBON a dozvedieť sa o ambíciách jej tímu.  Aj keď som vedel, že to bude výzva, uvedomil som si, ako veľmi chcem pracovať v takom tíme a firme. Zavážilo aj to, že spoločnosť LEBON výroba svoje produkty vo svojich vlastných závodoch.

Môžete nám popísať svoj typický pracovný deň? 

Úprimne povedané, nemám typické dni, pretože väčšinu času reagujem na vzniknuté situácie. Návštevy, stretnutia, telefonáty so zákazníkmi, riešenie aktuálnych problémov, debaty v tíme, plánovanie ďalších týždňov, práca na firemných stratégiách, udržiavanie kontaktov s kolegami vo Francúzsku a Luxembursku, starostlivosť o veľa drobných úloh v rámci nemeckého tímu – takže moje dni sú vždy zaujímavé a rôznorodé.

Akým výzvam aktuálne čelíte v spoločnosti LEBON a aké máte plány do budúcnosti s tímom pre Nemecko?

Aby sme mohli propagovať značku LEBON, posilniť jej postavenie v Nemecku a znásobiť naše distribučné kanály, musím nájsť správnych partnerov pre distribúciu vo viacerých oblastiach. Zároveň musíme byť v neustálom kontakte s veľkými koncovými zákazníkmi na tomto trhu, aby sme vedeli o všetkých ich nových potrebách a požiadavkách. Preto musíme vybudovať motivovaný tím a v priebehu ďalších rokov ho rozširovať.

Čo považujete pri práci v medzinárodnej spoločnosti za dôležité? 

Pre mňa bolo obrovskou príležitosťou dozvedieť sa o situácii na trhoch s OOPP v jednotlivých krajinách. Aj keď by sme sa mali všetci cítiť ako Európania, je prekvapivé, že medzi krajinami stále existujú značné rozdiely. Na druhej strane však treba povedať, že distribučný systém v Európe sa za posledné roky značne rozvinul a dosiahol významné postavenie v rámci Európy a celého sveta. Takže musíme nájsť stratégie ako z dlhodobého hľadiska spolupracovať v pozitívnej atmosfére.

A nesmiem zabudnúť na niečo veľmi dôležité – ja osobne považujem komunikáciu na medzinárodnej úrovni s kolegami z iných krajín za úžasnú vec.

Aký veľký dopad mala pandémia COVID-19 na Váš spôsob práce a ako ste si poradili s výzvami?

Ako väčšina firiem aj my pracujeme prevažne z domu, aby sme minimalizovali riziko šírenia ochorenia. Zmeny cítia aj členovia nášho obchodného tímu – nemôžu sa stretávať s klientmi osobne.  Uvedomili sme si však, že stretnutia cez webové rozhrania nám jednoduchým spôsobom pomáhajú udržiavať kontakty s našimi obchodnými partnermi.

Aké vlastnosti musí mať podľa Vás človek, ktorý sa chce stať obchodným manažérom?

Pre obchodného manažéra sú jednoznačne dôležité také zručnosti ako organizačný talent, a schopnosť venovať sa viacerým úlohám zároveň, ale aj schopnosť chápať iných ľudí a nebáť sa prijímať rýchle a niekedy aj nepopulárne rozhodnutia.  Znalosti trhu a sieť pracovných kontaktov sú rozhodne k dobru.

A otázka na záver – čo si myslíte o spoločnosti LEBON?

Teším sa na to, ako budeme v najbližších rokoch rásť a dosiahneme postavenie jedného z najväčších výrobcov rukavíc na svete. Náš medzinárodný tím profituje z úžasného tímového ducha a verím, že sa uvidíme v lete na spoločnom Európskom obchodnom stretnutí.

Découvrez également
Retour à toutes les actualités