Spoločnosť LEBON

Ambícia spoločnosti LEBON: Chrániť ruky používateľov na celom svete

Najvzácnejším no zároveň tým najzraniteľnejším nástrojom sú naše ruky. Napriek tomu ich denne vystavujeme početným rizikám. Za vznikom spoločnosti LEBON stojí práve potreba chrániť naše ruky a ani po 48 rokoch sa na tomto odhodlaní nič nezmenilo.

  1. Ruky

Ľudské ruky sú tým najvzácnejším nástrojom, ktorý môže človek v rámci svojich znalostí a vynaliezavosti používať. Od doby našich predkov až po súčasnosť využíva človek ruky na svoj vývoj a na pretváranie svojho okolia. Vďaka rukám si mohol zaobstarať jedlo, komunikovať s inými ale aj využiť svoju zručnosť a vyrobiť si rozličné nástroje.

Dnes plnia ruky rôzne funkcie:

Na rukách máme komplexné nervové zakončenia, ktoré nepretržite zásobujú náš mozog rozličnými informáciami. Ten ich spracúva a zasiela pohybovému ústrojenstvu (svalom), čím nám umožňuje reagovať na svet okolo nás.

2. Riziká, ktoré ohrozujú ruky

Keďže ruky sú primárny nástroj človeka, sú na pracovisku vystavené veľkému počtu rizík. Bez vhodnej ochrany môže dôjsť k poškodeniami, ktoré sú častokrát nezvratné.

Niekoľko údajov v číslach: (Francúzsko)

Hlavné riziká, ktoré sa môžu spájať s rukami:

  • mechanické riziká: odretie, porezanie, prepichnutie
  • tepelné riziká: popálenie alebo intenzívny chlad vedúci k omrzlinám prstov, rozstreknutie roztaveného materiálu,
  • riziká spojené s gravitáciou: pád predmetu,
  • elektrické riziká: zásah elektrickým prúdom,
  • riziká spojené s pohybom: opakované pohyby, dlhotrvajúce pohyby s natiahnutým zápästím alebo dlhotrvajúce uchopenie,
  • dermatologické riziká: alergie na rôzne látky.

Z dôvodu maximálneho zníženia rizika na pracovisku je nevyhnutné, aby mal každý pracovník rukavice, ktoré zodpovedajú typu jeho činnosti. Na rukaviciach sú uvedené označenia noriem (EN 388, EN407, EN 16350, kontakt s potravinami), aby ste sa mali podľa čoho orientovať pri výbere vhodných rukavíc. Tiež je dôležité si uvedomiť, že používanie opotrebovaných alebo nevhodných rukavíc zvyšuje riziká. Naše ruky sú vzácne, urobme všetko pre ich ochranu.

3. Úloha spoločnosti LEBON

Ochrana rúk používateľov na celom svete nie je pre spoločnosť LEBON len úlohou, je to jej poslanie, ktorému sa venuje už 48 rokov! Spoločnosť LEBON vkladá do každodenného plnenia tohto záväzku celé svoje know-how s cieľom prinášať vám výrobky najvyššej kvality vhodné pre každý sektor činnosti.

Proces tvorby začína pozorným zachytením a zohľadnením potrieb klientov (nielen aktuálnych potrieb, ale aj tých budúcich s cieľom predvídať požiadavky a zachovať si konkurencieschopnosť), a pokračuje tvorbou produktov v našom vlastnom laboratóriu (kde výrobky podrobujeme špecifickým testom).

Dnes máme už viac ako 700 klientov (veľké spoločnosti a distribútori) v 18 krajinách, ktorí plne dôverujú výrobkom spoločnosti LEBON.

Ste aj vy pripravení vykročiť na cestu bezpečnosti a komfortu s produktami spoločnosti LEBON? 

Découvrez également
Retour à toutes les actualités