Inovácie

Náš nový rad rukavíc pre potravinový sektor (certifikované pre kontakt s potravinami).

Spoločnosť LEBON vám od roku 1973 ponúka kvalitné a inovatívne výrobky, ktoré prispievajú k vašej bezpečnosti a pohodliu. Naša Spoločnosť už niekoľko rokov pracuje na vývoji radu rukavíc certifikovaných pre styk s potravinami, aby sme mohli našu ponuku neustále rozširovať a uspokojiť tak potreby skutočne všetkých špecialistov.

Teraz sme sa rozhodli zviditeľniť naše výrobky radu „FOOD“. Keďže náš tím výskumu a vývoja prináša rok čo rok nové inovatívne výrobky, ktoré zodpovedajú rôznym oblastiam potravinového sektora, náš rad rukavíc pre styk s potravinami sa neustále rozrastá.

Prečo používať rukavice navrhnuté špeciálne pre styk s potravinami? 

Aktuálne platné európske normy stanovujú povinnosť nosenia certifikovaných rukavíc pri kontakte s potravinami, aby sa kvalita potravín nenarušila a zostala plne zachovaná. Takéto rukavice zodpovedajú prísnym zdravotným požiadavkám a zaručujú maximálnu hygienu a bezpečnosť. Môžu sa používať pri výrobe, spracovaní a distribúcii v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva, ale aj pri príprave a podávaní jedál. Zvyčajne majú tieto rukavice modrú farbu, aby bolo možné pri manipulácii s potravinami zistiť stratu rukavice alebo jej časti.

Čo znamená certifikácia pre „styk s potravinami“?

Rukavicu certifikovanú pre „styk s potravinami“ spoznáte podľa tohto malého piktogramu v podobe pohárika a vidličky (uvádza sa na rukavici aj na technickom liste a vyhlásení o zhode výrobku). To značí, že rukavica je vhodná pre priamy styk s potravinami. Nepredpokladá sa, že použité materiály môžu zmeniť alebo narušiť zloženie potravín pri manipulácii s nimi.

Zistite viac informácií o rukaviciach certifikovaných pre „styk s potravinami“ od spoločnosti LEBON:

Viac informácií o našom rade Food rukavíc nájdete na tomto odkaze. V prípade potreby sa môžete obrátiť na nás.

Découvrez également Retour à toutes les actualités