Bescherming van informatie

Wat zijn PBM?

Veel bedrijfstakken, zoals bouwplaatsen, de farmaceutische industrie, mechanische werkplaatsen en voedingsbedrijven, verplichten hun werknemers om PBM voor de veiligheid op het werk. Maar wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen? Hoe worden ze gecategoriseerd en hoe kiest u de juiste uitrusting voor de beroepsrisico’s die verschillen naargelang de werkplek en de taken?

PBM: definitie

Volgens de Arbeidswet zijn PBM  “ieder toestel of elke uitrusting die bedoeld is om gedragen te worden door een individu wanneer hij/zij blootgesteld wordt aan een of meerdere gezondheids- en veiligheidsrisico’s”. Deze uitrusting, die voor bepaalde taken wordt aanbevolen of zelfs verplicht is, kan verschillende vormen aannemen: helmen, veiligheidsmaskers, oordoppen, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, harnassen, werkkleding enz. Er bestaat een hele reeks beschermende producten voor het hele lichaam om het hoofd te bieden aan verschillende soorten risico’s in verband met de werkomgeving. PBM worden zo een echt beschermingsveld tegen bedreigingen voor de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker. Ze spelen een rol in risicopreventie.

Verschillende categorieën PBM

Omdat er verschillende soorten beroepsrisico’s bestaan, worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), afhankelijk van de ernst van het risico, in drie categorieën ingedeeld:

 • Categorie 1: tegen oppervlakkige verwondingen, hetzij mechanisch, chemisch of fysisch.

Dit kan gaan om lichte schokken of trillingen die geen onomkeerbare schade aan het lichaam veroorzaken. Beschermende handschoenen vallen in deze categorie van kleine risico’s

 • Categorie 2: tegen ernstige verwondingen.

Deze verwondingen kunnen dan weer vitale delen van het lichaam aantasten met onomkeerbare en dus ernstige gezondheidsschade tot gevolg. Deze categorie omvat bijvoorbeeld gezichtsbeschermingsmaskers of helmen.

 • Categorie 3: tegen dodelijke gevaren.

Dit zijn situaties die tot de dood kunnen leiden, zoals vallen van een hoogte tijdens bouwwerkzaamheden of verpletterd worden door machines. Het veiligheidsharnas dat op een steiger moet worden gedragen, is bijvoorbeeld een PBM van categorie 3.

Lijst van verplichte PBM’s

Wanneer collectieve bescherming niet langer volstaat, moet de werkgever aan elk van zijn werknemers passende persoonlijke beschermingsmiddelen tegen de betrokken risico’s ter beschikking stellen om hun veiligheid en gezondheid op het werk te waarborgen. Het kan gaan om:

 • Thermische risico’s (blootstelling aan zeer lage temperaturen in koude ruimten, spatten van gesmolten metaal enz.);
 • Chemische risico’s (inademing van giftige dampen);
 • Gevaren door elektriciteit (omgaan met onderdelen onder spanning);
 • Mechanische risico’s (snijwonden, vallen, spatten in het oog);
 • Maar ook risico’s die worden veroorzaakt door laser- of UV-straling en geluid.

De werkgever is verantwoordelijk voor de voorafgaande beoordeling van de risico’s, teneinde de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken, in voldoende hoeveelheid en overeenkomstig de morfologie van de drager, zodat de drager op zijn werkplek veilig en in volledige ergonomie is.

PBM betreffen derhalve:

 • Hoofdbescherming: bouwhelmen voor het hoofd, petten met vizieren, maskers of brillen voor de bescherming van de ogen, oordoppen voor de bescherming van het gehoor en maskers met filterpatronen voor een doeltreffende bescherming van de ademhalingswegen in geval van risico op inademing van giftige dampen.
 • Handbescherming: beschermende handschoenen moeten worden gedragen als de handen bijzonder blootgesteld zijn en voor de onderarmen kunnen er beschermende mouwen aan worden toegevoegd.
 • Voetbescherming: veiligheidsschoenen, -laarzen of -klompen…
 • Lichaamsbescherming : overalls of lederen schorten voor lassers, bijvoorbeeld. Er is tegenwoordig een breed scala aan werkkleding verkrijgbaar.

Desalniettemin moet de werkgever de algemene preventiebeginselen toepassen door alle nodige maatregelen te nemen om de werknemer te beschermen met behulp van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe worden de prestaties van PBM gemeten?

Naast het informatieblad kunnen de prestaties van PBM worden geverifieerd aan de hand van de CE-markering. Deze komt namelijk overeen met een norm. Europese normen bepalen de testvoorwaarden en prestatie-eisen voor PBM voordat ze op de markt worden gebracht. Afhankelijk van de resultaten worden verschillende prestatieniveaus toegekend aan bepaalde PBM. Uiteraard moet met deze niveaus rekening worden gehouden bij de keuze van de persoonlijke beschermingsmiddelen, afhankelijk van het risico waaraan de werknemer is blootgesteld. Het prestatieniveau mag echter niet worden verward met het beschermingsniveau. In het kader van een test wordt namelijk niet noodzakelijk aan alle gebruiksvoorwaarden in een werksituatie voldaan; prestatie is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan beschermingstijd.

LEBON®, uw toegewijde fabrikant van persoonlijke beschermingsmiddelen

LEBON® ontwerpt en produceert persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) sinds 1973. Wij zijn gespecialiseerd in beschermende handschoenen en stellen onze deskundigheid ten dienste van operatoren om hun veiligheid te garanderen wanneer ze worden geconfronteerd met de verschillende risico’s die zich in de industriële sector kunnen voordoen. Gecertificeerde Oeko-Tex®, Clean PU®, of Dermatest®: wij streven er ook naar onze uitrustingslijnen te ontwerpen met een MVO-benadering.

Zie ook Terug naar alle nieuws