Bescherming van informatie

Zorg voor een goede handbescherming om ongevallen op het werk te voorkomen

Het aantal ongevallen met de handen neemt elk jaar opnieuw toe. Van de 1,4 miljoen gemelde ongevallen zijn er bijna 500.000 werkgerelateerd; 27% daarvan leidt tot ziekteverzuim. 1,6% van de ongevallen met de handen leidt tot lichamelijke invaliditeit. De menselijke en economische gevolgen zijn catastrofaal. Veiligheid op het werk vereist maximale preventie en bescherming. De handen van de werknemers beschermen is een grote uitdaging.

Handbescherming: een grote uitdaging.

De handen vormen het voornaamste gereedschap van de dagdagelijkse arbeider. Ze zijn essentieel, maar ook erg kwetsbaar. De hand is een groot zintuig en bestaat uit bijna 2000 tastreceptoren in elk vingertopje, waardoor het een kostbaar menselijke instrument is met een onvergelijkbare tastzin, grote precisie en beweeglijkheid, en een soepele greep. Het is ook een wendbaar en weerbaar instrument, een essentieel werktuig voor de mens. Samen met de polsen en onderarmen is het evenwel een van de meest blootgestelde lichaamsdelen, omdat het vaak in de frontlinie wordt gebruikt in talloze sectoren: levensmiddelenindustrie, bouw, transport, goederenbehandeling, enz. De risico’s waaraan onze handen blootstaan zijn legio en bijzonder gevaarlijk: schuren, snijden, verbranden, prikken, spatten van gesmolten metaal of chemische vloeistoffen. Ze kunnen zware verwondingen veroorzaken met lichte of ernstige gevolgen: botbreuken, ontwrichtingen, verstuikingen, wonden, brandwonden, infecties, hevige schokken. Sommige tragische situaties leiden zelfs tot de amputatie van een hand of vinger, wat een erg traumatische ervaring is. Het is dus uitermate belangrijk om deze realiteit onder ogen te zien, op de risico’s te anticiperen en doeltreffende handbescherming te bieden. Veiligheidshandschoenen dragen, is een garantie voor de bescherming tegen risico’s.

Hoe kunt u risico’s voorkomen en een goede handbescherming garanderen?

Elke werkplek houdt risico’s in voor de bovenste ledematen van ons lichaam. Het grote aantal werkongevallen waarbij de handen zijn betrokken, zijn daar het bewijs van. Het is dan ook belangrijk dat werkgevers de oorzaken van deze ongevallen correct in kaart brengen om ze beter te voorkomen. Zo vormen machines met bewegende onderdelen een risico waar niet altijd goed op voorhand over wordt nagedacht. Met koud of heet gereedschap, met scherpe of snijdende randen, lopen werknemers dan weer het risico’s op bevriezing, brandwonden en snijwonden. Chemische stoffen kunnen bijzonder giftig zijn voor de huid van de handen en onomkeerbare schade aan de huid veroorzaken. Elk bedrijf zou daarom alle soorten ongevallen waar de handen bij betrokken zijn, moeten registreren om zijn werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen te bieden die aan de risico’s zijn aangepast. Het is absoluut noodzakelijk dat de werknemers ook tegelijk een opleidingsprogramma volgen over het juiste gebruik van handschoenen en de geldende veiligheidsprocedures. Bewustmaking en voorlichting van de werknemers over de risico’s op hun werkplek vermindert de blootstelling aan mechanische, thermische en chemische gevaren. Net als een opleiding over hoe ze hun persoonlijke beschermingsmiddelen goed moeten dragen en veilig kunnen gebruiken. De eerste essentiële stap is om hen te tonen hoe ze hun beschermende, isolerende en bestendige handschoenen moeten aantrekken.

De juiste handschoenen kiezen voor optimale handbescherming

Veiligheidshandschoenen zijn gereglementeerd door Europese normen die verschillende beschermingsniveaus bieden, afhankelijk van de risico’s. Daarom is het belangrijk om het juiste paar veiligheidshandschoenen te kiezen om de handen te beschermen: een snijbestendige handschoen zal niet dezelfde bescherming bieden als een handschoen tegen koude of hitte. De materialen (polyester, nylon, gaas, acryl) en de afwerkingen (naadloos, versterkt, gecoat) verschillen namelijk. Voor een optimale bescherming van de hand, is het belangrijk om te verwijzen naar de handschoennormen.

Daarnaast is ook de maat van de handschoenen van cruciaal belang; als de handschoen te klein is, geeft ze geen goede grip omdat ze te strak om de handrug en -palm zit. Als ze oncomfortabel zitten, moedigen ze niet aan ze te dragen. Zijn ze te groot, dan loopt de werknemers het risico ze tijdens het hanteren te verliezen of in een machine vast te komen zitten en zo de hand beschadigen. Een goede veiligheidshandschoen moet tot aan de vingertoppen als een tweede huid aanvoelen voor een goede beweeglijkheid, comfort en veiligheid.

Zie ook Terug naar alle nieuws