Ochrana informací

Co jsou OOPP?

V mnoha odvětvích, například na stavbách, ve farmaceutickém průmyslu, strojírenských dílnách a potravinářských podnicích, musí jejich zaměstnanci nosit OOPP kvůli bezpečnosti práce. Co jsou to však osobní ochranné pracovní prostředky? Jak jsou rozděleny do kategorií a jak vybrat vhodné vybavení pro pracovní rizika, která se liší podle pracoviště a úkolů?

OOPP: definice

Podle zákoníku práce je OOPP „jakékoliv zařízení nebo přístroj určený k nošení jednotlivcem, který je vystaven jednomu nebo více zdravotním a bezpečnostním rizikům“. Toto vybavení, které je pro určité úkoly doporučené nebo dokonce povinné, může mít několik podob: přilby, ochranné masky, špunty do uší, pracovní rukavice, bezpečnostní obuv, postroje, pracovní oděv atd. Existuje celá řada ochranných výrobků pro celé tělo, které se vypořádávají s různými typy rizik spojených s pracovním prostředím. OOPP se tak stávají skutečným polem ochrany před ohrožením zdraví a bezpečnosti jejich uživatele. Zasahuje do prevence rizik.

Různé kategorie OOPP

Vzhledem k tomu, že existují různé druhy pracovních rizik, rozdělují se OOPP do tří kategorií podle závažnosti rizika:

 • Kategorie 1: proti povrchovým poraněním, ať už mechanickým, chemickým nebo fyzikálním.

Může jít o mírné otřesy nebo vibrace, které nezpůsobují nevratné poškození organismu. Ochranné rukavice spadají do kategorie menších rizik

 • Kategorie 2: proti těžkým zraněním.

Tato poranění mohou naopak zasáhnout životně důležité části těla s nevratnými, a tedy vážnými zdravotními následky. Do této kategorie patří například ochranné masky nebo přilby.

 • Kategorie 3: proti smrtelným nebezpečím.

Jedná se o situace, které mohou vést k úmrtí, například pády z výšky při stavebních pracích nebo rozdrcení stroji. Například bezpečnostní postroj určený k nošení na lešení je OOPP kategorie 3.

Seznam povinných OOPP

Pokud již kolektivní ochrana nestačí, musí zaměstnavatel poskytnout každému zaměstnanci vhodné OOPP proti rizikům, aby byla zaručena jeho bezpečnost a ochrana zdraví při práci. To mohou být:

 • Tepelná rizika (vystavení velmi nízkým teplotám v chladných místnostech, postříkání roztaveným kovem atd.);
 • Chemická rizika (vdechování toxických výparů);
 • Nebezpečí elektrického proudu (manipulace s částmi pod napětím);
 • Mechanická rizika (pořezání, pády, stříknutí do oka);
 • Stejně jako rizika způsobená laserovým nebo UV zářením a hlukem.

Zaměstnavatel je odpovědný za předběžné posouzení rizik, aby mohl poskytnout vhodné OOPP v dostatečném množství a podle morfologie uživatele tak, aby byl uživatel na svém pracovišti v bezpečí a při plné ergonomii.

Proto se OOPP týká:

 • Ochrana hlavy: přilby na hlavu, čepice s kšiltem, masky nebo brýle na ochranu očí, špunty do uší na ochranu sluchu a masky s filtračními patronami na účinnou ochranu dýchacích cest v případě rizika vdechnutí toxických výparů.
 • Ochrana rukou: Pokud jsou ruce obzvláště exponované měly by se nosit ochranné rukavice a na předloktí lze nasadit ochranné rukávy.
 • Ochrana nohou: bezpečnostní obuv nebo holínky.
 • Ochrana těla: například kombinézy nebo kožené zástěry pro svářeče. Dnes je k dispozici široká škála pracovních oděvů.

Zaměstnavatel však musí uplatňovat obecné zásady prevence tím, že přijme veškerá nezbytná opatření na ochranu zaměstnance za použití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.

Jak měříte životnost OOPP?

Kromě informačního letáku lze funkčnost OOPP ověřit také označením CE. To skutečně odpovídá standardu. Evropské normy definují testovací podmínky a požadavky na životnost OOPP před jejich uvedením na trh. V závislosti na výsledcích jsou určitým OOPP přiřazeny různé úrovně životnosti. Tyto úrovně je samozřejmě třeba zohlednit při výběru OOPP v závislosti na riziku, kterému je pracovník vystaven. Úroveň výkonu by se však neměla zaměňovat s úrovní ochrany. Ne všechny podmínky použití v pracovní situaci jsou totiž nutně splněny v rámci testu; životnost není nutně ekvivalentní době ochrany.

LEBON®, váš angažovaný výrobce osobních ochranných pracovních prostředků

Společnost LEBON® navrhuje a vyrábí osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) od roku 1973. Specializujeme se na ochranné rukavice a poskytujeme své odborné znalosti provozovatelům, abychom zajistili jejich bezpečnost, když čelí různým rizikům, která mohou nastat v průmyslovém odvětví. Certifikáty Oeko-Tex®, Clean PU® nebo Dermatest®, snažíme se také navrhovat naše vybavení s ohledem na společenskou odpovědnost podniků.

Viz také Zpět na všechny novinky