Skydd av information

Vad finns det för olika former av skyddshandskar?

Händerna är personalens viktigaste verktyg. De är känsliga och mycket utsatta och den del av kroppen som oftast blir skadad på arbetet. Väl vald personlig skyddsutrustning utgör en garanti för god säkerhet. Men det är viktigt att rätt identifiera vilka slags risker händerna utsätts för och veta att man väljer rätt skyddshandske, beroende på miljö och yrkesverksamhet.

Vilka olika risker är förknippade med handskydd?

När de sätts på prov utsätts våra händer för en mängd angrepp: skärskador, slag, krosskador, allergier, brännskador, rivskador osv. Alla dessa risker kan få oåterkalleliga konsekvenser för hälsan för den person som exponeras för dem. Därför är det viktigt att identifiera vilka risker som är förknippade med en viss verksamhet och att välja den säkerhetshandske som uppfyller kraven i relevant EU-standard.

Vad är en mekanisk risk?

I verkstäder och fabriker drivs många verktyg och maskiner på mekanisk väg. Det kan leda till många olika personskador: skärskador, nötningsskador, rivskador och punktering. Att arbeta med material på mekanisk utrustning kan orsaka allvarliga skador. Denna mekaniska risk regleras i EU-standard SS-EN 388, vilket illustreras med en symbol på skyddshandsken.

Vad är en termisk risk?

Termiska risker förkommer inom många yrken, som svetsare, bagare, gjuteriarbetare eller i mycket kalla zoner inom livsmedelsindustrin. Värme och kyla ger upphov till allvarliga risker för bränn- och frostskador, vilka kan göra en uppgift betydligt svårare.

Värmeskyddande handskar regleras i standarden SS-EN 407, i vilken graden av skydd mot termiska risker som brand, tålighet mot kontaktvärme, konvektionsvärme eller strålningsvärme, liksom mot stänk av smält metall, bedöms. Köldskyddshandskar uppfyller SS-EN 511-standarden. De väljs utifrån sin beständighet mot kontakt- eller konvektionsvärme eller -kyla eller för sina vattentäthetsegenskaper.

Vad är en kemisk risk?

Bland annat inom biokemisk industri och läkemedelsbranschen förekommer kemiska risker vid hantering av farliga produkter. Följderna kan bli hudirritationer som eksem, allvarliga allergier eller till och med brännskador. Skyddshandskar märkta med SS-EN 374 begränsar de kemiska risker som orsakas av stänk av ämnen. Deras beständighet mot penetrering och vattentäthet garanterar maximalt skydd. Denna standard omfattar även biologiska risker orsakade av mikroorganismer och virus.

Vad är en elrisk?

Det är oerhört viktigt att skyddas mot elstötar. Säkerhetshandskar anpassade för denna risk regleras i standarderna SS-EN 60903 och SS-EN 16350. Enligt dessa standarder certifieras personlig säkerhetsutrustning avseende risken för elstötar och elektrostatiska urladdningar.

 

Vilken typ av skyddshandskar ska jag välja?

Varje typ av skyddshandske  är konstruerad för ett visst användningsområde, tack vare särskilda material och en grad av beständighet som specificeras genom en CE-märkning. Men en skyddshandske får inte bortse från komfort – välbefinnande garanterar att anställda får god handrörlighet och fingertoppskänsla oavsett arbetsuppgift

Skärskyddshandskar

Skärskyddshandskar  har hög grad av beständighet mot mekaniska risker. Tekniska garner med hög prestanda och metallfibrer är utmärkta material att använda i sådana skyddshandskar.

De är ofta sömlösa, förstärkta, med resår runt handleden och med rätt storlek, rätt textil och/eller beläggning har skärskyddshandskar framför allt ett syfte: hög beständighet ända ut i fingertopparna och fullständig säkerhet.

Skyddshandskar mot termiska risker

Skyddshandskar mot mot kyla hindrar den otrevliga känslan av kalla händer och de risker det medför. Skyddshandskar mot kyla skyddar händerna på vintern när temperaturen ibland sjunker under noll på arbetsplatser utomhus. De ger dessutom mycket bra isolering vid hantering av föremål i kylrum.

En PVC-belagd handske garanterar hög prestanda mot kyla, med 100 % isolerande akrylfleece och resår runt handleden. Den ger enastående beständighet och isolering, för perfekt komfort med köldskydd. Skyddshandskar mot kyla är perfekta för livsmedelsindustrin. Vår handske COLDSKIN är stickad av ett 100 % termoreglerande garn som andas och garanterar handen komfort och värme. Integrerat elastan gör den mer töjbar och smidigare att använda.

Skyddshandskar mot värme är i allmänhet tillverkade i skinn och andra material med mycket hög beständighet mot värme, lågor och gnistor. Att använda belagd eller obelagd textil i handsken rekommenderas för att skydda mot kontaktvärme vid hantering av varma delar vid höga temperaturer i livsmedelsindustrin. Dessa skyddshandskar anpassar sig även efter hur varmt det är och skyddar mot värme från 100° och ända upp till 350° eller mer.

Handskar för livsmedelshantering

Handskar för livsmedelshantering är, oavsett om de är för engångsbruk eller kan tvättas, ett värdefullt skydd mot kontaminering. De har provats för att verifiera att livsmedel inte kontamineras när de kommer i kontakt med handskarna.

De kan även användas mot kyla, med ett 100 % termoreglerande garn eller mot värme på upp till 250 °C för andra handskar. Silikonnoppor på handflatan och på handryggen ger vissa skyddshandskar bättre grepp.

Huvuddelen av modellerna av skyddshandskar för livsmedelshantering är blå, vilket gör det lätt att se revor eller avsättningar av material i livsmedlen, eftersom de sällan har den färgen.

Hanteringshandskar

Antingen det handlar om lätt eller tung hantering, ger skyddshandskar god tålighet och handrörlighet. Skinn är ett av de viktigaste materialen när man tillverkar grövre arbetshandskar , på grund av att det är mycket tåligt mot mekaniska risker. Strategiskt placerade förstärkningar garanterar att handens senor och blodkärl skyddas.

Svetshandskar

Svetshandskar  är särskilt utformade med förstärkt isolering och beständighet mot små stänk av smält metall. Kvalitetsmaterial garanterar svetsarens säkerhet och hindrar att handskarna slits ut i förtid. Dessa skinnhandskar finns med olika grader av beständighet mot värme. Till exempel kan det för MIG- och MAG-svetsning eventuellt krävas ett flamsäkert fleecefoder.

En svetshandske måste vara slitstark för att hålla länge.

Se även Tillbaka till alla nyheter