Ochrona informacji

Co to jest bezpieczeństwo przemysłowe? Jakie środki ochrony są wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowego?

Grupa Lebon produkuje rękawice ochronne od 1973 roku. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy na temat wymagań produkcyjnych jesteśmy obecnie liderem w produkcji rękawic technicznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy zawsze były naszą siłą napędową, aby sprostać standardom narzuconym przez bezpieczeństwo przemysłowe. Obecnie staramy się stale podnosić jakość i wydajność naszych produktów, jednocześnie szanując środowisko naturalne. Wspieramy managerów zakładów przemysłowych i ich specjalistów ds. BHP we wdrażaniu skutecznych procedur bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń podczas pracy.

Co to jest bezpieczeństwo przemysłowe?

W zależności od środowiska pracy, czynności mogą stwarzać zagrożenia (zagrożenia chemiczne, technologiczne, zdrowotne itp.), które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Bezpieczeństwo przemysłowe opiera się zatem na ocenie ryzyka i zarządzaniu nim, zebranych w jednym dokumencie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa towarów i ludzi, przy jednoczesnym zapewnieniu krótkoterminowej rentowności przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo przemysłowe polega na kontrolowaniu zapobiegania zagrożeniom związanym z miejscem pracy i ograniczaniu ich skutków: aby to osiągnąć, bezpieczeństwo przemysłowe obejmuje zestaw przepisów technicznych, zasobów ludzkich i regulacji wewnętrznych właściwych dla obiektów i ludzi.

Bezpieczeństwo przemysłowe: kluczowy wymiar dla pracowników

Pierwszymi osobami, których dotyczy problem bezpieczeństwa przemysłowego, są oczywiście pracownicy przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego, czy są operatorami, czy pracownikami ogólnymi (inżynier ds. bezpieczeństwa, kierownik ds. bezpieczeństwa IT, kierownik ds. jakości, konsultant ds. bezpieczeństwa, specjalista ds. bezpieczeństwa, kierownik projektu, kierownik zespołu itp.), są oni regularnie narażeni na różne niebezpieczeństwa w środowisku pracy: spadające przedmioty, upadek operatora na stanowisku pracy, ryzyko porażenia prądem, narażenie na toksyczne opary lub niebezpieczne substancje chemiczne itp. Lista zagrożeń jest długa i może być jeszcze bardziej złożona, gdy nie przestrzega się przepisów i instrukcji w zakresie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo przemysłowe polega na szkoleniu zespołów i pracowników w zakresie zapobiegania tym zagrożeniom, niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie właściwego noszenia środków ochrony dłoni czy odpowiedniej wytrzymałości sprzętu spawalniczego. Celem jest zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy, urazów i szkód poniesionych przez pracowników. Jest to proces ciągłego doskonalenia, którego siłą napędową jest praca zespołowa.

Jakie sektory gospodarki są zainteresowane bezpieczeństwem przemysłowym?

Na pierwszy rzut oka wszystkie sektory są zainteresowane bezpieczeństwem przemysłowym. Istnieją jednak pewne obszary, w których zarządzanie ryzykiem zawodowym i bezpieczeństwem jest szczególnie ważne, zwłaszcza w przypadku innowacyjnych firm wykorzystujących materiały niebezpieczne:

  • Energia – chemia.
  • Przetwarzanie odpadów – opakowania – papier i tektura – budownictwo IT
  • Sektor motoryzacyjny i lotniczy – transport – przemysł jądrowy.
  • Farmacja – przemysł spożywczy – środki czystości – zabawki – artykuły sportowe i rekreacyjne – podwykonawstwo.
  • Przemysł dóbr luksusowych – odzież – narzędzia.

W każdym z tych obszarów działalności, w których istnieje zagrożenie dla rąk, bezpieczeństwo operatora wymaga stosowania rękawic ochronnych.

W obliczu tych zagrożeń konieczne jest dobre wyposażenie i przestrzeganie planów prewencyjnych.

Lebon Protection: specjalista w dziedzinie ochrony dla bezpieczeństwa przemysłowego

Szeroka gama produktów z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego

Od wielu dziesięcioleci firma Lebon Protection chroni pracowników od stóp do głów, zapewniając im bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Oferujemy szeroką gamę produktów ochronnych, które będą towarzyszyły operatorom każdego dnia: rękawice ochronne, w których staliśmy się ekspertami (rękawice spawalnicze, rękawice do kontaktu z żywnością, rękawice chroniące przed zimnem, rękawice chroniące przed ciepłem itp.), a także zarękawki ochronne, kurtki, kaptury, fartuchy, getry i specjalistyczny sprzęt dostosowany do prac spawalniczych. Nieustannie dążymy do poprawy jakości naszych produktów, dzięki monitorowaniu technologii, aby zapewnić osobom je noszącym optymalny komfort i maksymalne bezpieczeństwo. Podążamy za ewolucją maszyn, na przykład oferując rękawice przystosowane do technologii cyfrowej oraz rękawice o właściwościach antyalergicznych, a wszystko to w sposób odpowiedzialny i kontrolujący ryzyko.

Dostępne i czytelne oznakowanie bezpieczeństwa przemysłowego

Środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z surowymi normami europejskimi, które określają poziom ochrony w zależności od zidentyfikowanego zagrożenia. Na przykład w przypadku rękawic ochronnych główne normy bezpieczeństwa EN ISO 21420, EN 407, EN 388, EN 12477 są wyraźnie oznaczone piktogramami umieszczonymi na produktach. Dlatego nie można się pomylić co do poziomu niezawodności rękawic dobranych odpowiednio do ryzyka związanego z wykonywanymi zadaniami: oznakowanie jest najlepszym przewodnikiem.

Zobacz również
Powrót do wszystkich nowości: