Non classé

Wat is de EN 16350-norm voor antistatische ESD-handschoenen?

Op veel werkplekken heersen explosieve omgevingen; deze worden ATEX-zonesgenoemd. Deze omgevingen zijn bijzonder gevaarlijk omdat elke vonk veroorzaakt door een voorwerp dat elektrostatische ontladingen afgeeft, een catastrofale explosie kan veroorzaken. Dit elektrostatische risico moet daarom ernstig worden genomen en er moeten passende beschermingsmiddelen worden gebruikt om zich hiertegen te beschermen.

Antistatisch: definitie

Antistatisch is het bijvoeglijke naamwoord dat wordt gebruikt om een product of materiaal te beschrijven dat niet met statische elektriciteit kan worden geladen of dat de statische elektriciteit drastisch vermindert, door deze snel te verspreiden. Telkens wanneer wij ons bewegen, wordt een statische lading opgewekt, vaak door de wrijving van onze kleren met een oppervlak of gewoon met ons eigen lichaam (wij hebben bijvoorbeeld allemaal wel eens meegemaakt dat ons haar overeind gaat staan wanneer wij een fleece trui aantrekken). Het doel is de opeenhoping van deze ladingen te verminderen om een potentiële ontlading met vonken, die een dodelijke explosie in een ATEX-zone zou kunnen veroorzaken, te vermijden.

Zich beschermen tegen elektrostatische risico’s

Om goed beschermd te zijn tegen het risico van explosies als gevolg van elektrostatische ontladingen, zijn volledige persoonlijke beschermingsmiddelen  vereist. Er moet gekozen worden voor antistatische werkkleding, in overeenstemming met de EN 1149-5-norm. Deze kledingstukken, vaak gemaakt van metaal of koolstofvezels, laten de ladingen snel verdwijnen. Daarnaast hebben alle veiligheidsschoenen vanaf categorie S1 antistatische eigenschappen . Bovendien is het van vitaal belang om de handen, en soms zelfs de onderarmen, te beschermen met beschermende antistatische handschoenen die aan specifieke Europese normen voldoen. Met deze uitrusting kan de werknemer in alle veiligheid werken, met optimaal comfort en optimale beweeglijkheid, dankzij het brede gamma van persoonlijke beschermingsmiddelen dat vandaag beschikbaar is.

Wat is de Europese norm 16350?

De Europese norm 16350 beschrijft de verschillende tests en kenmerken die verwacht worden van beschermende handschoenen met elektrostatische eigenschappen:

–         De verticale weerstand van de handschoenen moet minder dan 100 mega-ohm bedragen.

–         De contactweerstand moet voldoen aan de EN 1149-2-norm.

–         Om de tests zo realistisch mogelijk te maken, reproduceren wij een atmosfeer van ongeveer 23 graden Celsius en met een vochtigheidsgraad van ongeveer 25%.

–         Minimaal vijf monsters moeten worden getest en voldoen aan de eisen inzake contactweerstand.

Voor beschermende handschoenen die aan de norm voldoen, heeft een recente ontwikkeling de EN420-norm omgezet naar de EN 21420 ISO-norm  die het belang van het welzijn van de gebruiker nog verder ondersteunt, door te garanderen dat de materialen die in de samenstelling van de handschoen worden gebruikt, volkomen veilig zijn. Daarom is aan de werkhandschoenen een nieuw pictogram toegevoegd.

De testmethode om te voldoen aan de EN 16350-norm

Om conform te zijn met de veeleisende EN 16350-norm, moet een beschermende handschoen de EN 1149-2-testmethode ondergaan. Deze test meet de verticale weerstand in ohm. Deze meting wordt uitgevoerd door het materiaal heen, tussen twee elektroden op tegenover elkaar liggende oppervlakken, onder een bepaalde spanning. Idealiter zouden deze tests moeten worden uitgevoerd onder de omstandigheden van een ATEX-zone. Hoe lager de luchtvochtigheid en hoe droger het klimaat, hoe hoger de verticale weerstand van de test. Er zijn tal van temperaturen van de omgevingen waarin de werkstations zich bevinden en het is niet altijd gemakkelijk om aan deze norm inzake veiligheidshandschoenen te voldoen.

Wanneer moeten antistatische handschoenen worden gebruikt?

Er bestaan verschillende soorten beschermende handschoenen; antistatische handschoenen zijn geschikt voor diverse toepassingsgebieden, vooral in de elektronica-industrie waar de beheersing van elektrostatische ontladingen van essentieel belang is. Antistatische handschoenen worden vooral gebruikt in cleanrooms; deze specifieke werkruimten hebben een extreem reinheidsniveau dat wordt gegarandeerd door automatische apparatuur die voorkomt dat alle verontreinigende stoffen en stof deze omgeving binnendringen. Beheersing van de elektrostatische lading in deze gebieden is van vitaal belang om ongemak door magnetische interferentie te voorkomen.

Het dragen van handschoenen tegen elektrostatische risico’s is echter niet voldoende, men moet “met de voeten op de grond staan”. Dit is een uitdrukking die letterlijk moet worden genomen wanneer in een ATEX-omgeving wordt gewerkt. Werkhandschoenen die elektrostatische ladingen afvoeren, zijn immers alleen doeltreffend als de drager ervan geaard is met een weerstand van minder dan108 Ω. Dit is een essentiële voorwaarde voor een minimumniveau van bescherming.

Onze antistatische handschoenen van LEBON.

Om aan de behoeften van onze klanten te voldoen, bieden wij een ruim gamma producten aan, gaande van de GTNC (eenvoudige gebreide handschoen in polyamide/koolstof) over een versie met PU gecoate vingertoppen voor een betere grip (GTNC/DE) of met PU gecoate palm (GTNC/PE), tot handschoenen met extra snijbescherming in niveau B (POWERFIT®SD) en niveau D (MASTERBLACK/SD).

Zie ook
Terug naar alle nieuws