Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Publicatie MVO-boekje voor 2020-2021

We zijn verheugd om u ons eerste MVO-boekje voor 2020-2021 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) aan te kondigen. De Lebon-groep geniet een stevige reputatie op dit gebied dankzij haar onafgebroken engagement en de inhoud van dit boekje is daar bewijs van. Ons MVO-verslag bestaat uit vier delen die de vier pijlers van onze MVO-strategie vormen. U vindt er onze verwezenlijkingen van 2020 en onze doelstellingen voor de komende jaren.

1. 100% duurzame producten produceren

Ontdek hoe de LEBON-groep de kwaliteit en prestaties van haar producten waarborgt, onder meer dankzij haar talloze hoogwaardige gamma’s (CLEAN PU, ACTIVE SENSE…) met respect voor de geldende normen en hoe ons O&O-team voortdurend innoveert om onze producten steeds performanter en duurzamer te maken.

2. Inzetten op de bescherming en ontwikkeling van onze teams

We tonen u hoe LEBON de gezondheid en veiligheid van haar teams beschermt met respect voor mensenrechten door de sociale dialoog aan te gaan en respectvolle werkomstandigheden voor iedereen te waarborgen. Een werknemer die zich goed voelt in zijn bedrijf is een productieve en gemotiveerde werknemer. De LEBON-groep stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat haar medewerkers trots zijn om voor LEBON te werken en dat ze zich verder kunnen ontwikkelen in hun werk.

3. Onze impact op het milieu beperken

U leest er over de middelen die de LEBON-groep inzet om haar CO2-voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen. Dit doen we door groene productietechnologieën in te zetten die door de groep zelf zijn gecreëerd, door een efficiënte en systematische recyclage van onze verschillende afvalstoffen (kunststoffen, karton, leder) en door een logistiek bedrijf in te zetten dat milieubehoud hoog in het vaandel draagt.

4. Ethisch werken.

Tot slot ontdekt u hoe LEBON-groep er alles aan doet om in de eerste plaats een ethische onderneming te zijn en hoe zij bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van eenieder van haar medewerkers.

Bij LEBON zijn we ervan overtuigd dat ons engagement voor een eerlijk MVO-beleid ons zal helpen om de beste toegevoegde waarde voor onze klanten te creëren en ons bedrijfsmodel in de toekomst te versterken.

Vraag onze vertegenwoordiger om uw exemplaar van het MVO-verslag van de LEBON-groep!

De LEBON-groep wenst u alvast het beste voor 2021.

Zie ook
Terug naar alle nieuws