Spoločnosť LEBON

Rozhovor č.1: Aurélien Pochet – Vedúci oddelenia výskumu a vývoja a Produktový manažér spoločnosti LEBON


Aurélien POCHET
Vedúci oddelenia výskumu a vývoja a Produktový manažér spoločnosti LEBON

„Aká je tvoja úloha v spoločnosti LEBON?“

 „Hlavným cieľom oddelenia výskumu a vývoja je predovšetkým vývoj produktov spoločnosti LEBON tak, aby zodpovedal očakávaniam používateľov OOPP. Zároveň musíme zabezpečiť, aby všetky vytvárané produkty spĺňali požiadavky rôznych európskych a svetových noriem. Preto testujeme a experimentujeme.  Mottom našej práce je inovácia!“

„Na čom práve teraz pracuješ?“

 „Samozrejme je toho viac, ale najdôležitejšie je spustenie našej výrobnej linky pre nový produktový rad, ktorý plánujeme uviesť na trh v roku 2021. Tento rad pripravujeme už niekoľko rokov a pre spoločnosť LEBON predstavuje skutočne novú príležitosť.“

„Ako sa v spoločnosti LEBON cítiš?“

 „Naša prevádzka v Montigny-en-Ostrevent patrí medzi najnovšie, kancelárie sú priestranné, laboratórium úplne nové a spolupráca s kolegami sa odohráva v priateľskom duchu. Medzi jednotlivými oddeleniami prebieha intenzívna výmena informácií potrebných na fungovanie spoločnosti. Okrem toho nám expanzia skupiny LEBON v Európe a po celom svete umožňuje spolupracovať s kolegami z rôznych prostredí a kultúr, čo nás nesmierne osobne aj profesionálne obohacuje.“

„Ako by si definoval inovačný proces spoločnosti LEBON?“

 „Náš proces inovácií je založený na tom, že veľmi pozorne sledujeme a vnímame čo trh potrebuje, aby sme mohli odpovedať na požiadavky našich klientov v danom čase, no zároveň predvídať, do tej miery, ako je to možné, budúce potreby v oblasti pracovných rukavíc.  Práve preto sa spoliehame na silné a trvalé vzťahy s našimi dodávateľmi vstupných surovín. Umožňuje nám to vyvíjať tie správne riešenia na problémy našich klientov. “

„Akým výzvam čelí spoločnosť LEBON?“

„Je ich veľa. Našim klientom musíme priniesť správne technické a ekonomické riešenia, ktoré budú zároveň čoraz viac zodpovedať kritériám trvanlivosti a udržateľného rozvoja, aby sme minimalizovali dopady našej výroby a používania našich rukavíc na životné prostredie. Klienti totiž kladú pri svojom rozhodovaní čoraz väčší dôraz práve na tieto kritériá.“

 „Čo bol po odbornej stránke tvoj najväčší projekt v rámci spoločnosti LEBON?“

 „Bezpochyby to bolo spustenie prvej linky PU (prvý závod na výrobu rukavíc zameraný na produktový rad CLEAN PU®, ktorý zodpovedá environmentálnym požiadavkám a zásadám ochrany zdravia) v roku 2007 v Kalkate. Začínali sme od nuly a do cesty sa nám stavali všetky možné aj nemožné prekážky. Je radosť vidieť, že tento produktový rad mal úspech a teraz sa už vyrába na niekoľkých výrobných linkách.“

„Ako sa za posledné roky zmenilo pracovné prostredie?“

„Momentálne od nás spoločnosť vo všeobecnosti požaduje vyššiu mieru zodpovednosti vo výrobných procesoch pokiaľ ide o otázky životného prostredia a kvality našich produktov. Z tohto dôvodu neustále prehodnocujeme naše procesy a produkty v snahe ich zlepšovať. Ide o skutočný výzvu, na ktorú sa snažíme odpovedať deň čo deň.“

Découvrez également
Retour à toutes les actualités