História spoločnosti LEBON

PRODUKTY NAVRHNUTÉ S VÁŠŇOU, VYROBENÉ PRE ČO NAJLEPŠÍ VÝKON

Passion Vášeň Zistiť viac

Špecializovaný výrobca od roku 1973, Lebon je v súčasnosti skupina spájajúca svojich technikov, inžinierov, výskumníkov, dizajnérov a obchodníkov,všetkých ponorených do svojej vášne k tomu, čo robia.

expertise OCENENIE Zistiť viac

Vďaka svojej 40 ročnej prítomnosti v oblasti priemyslu získali tímy Lebon jedinečný pohľad nad rámec požadovaných štandardov. Naše oddelenie výskumu a vývoja je špičkou tohto neutíšiteľného záujmu.

Performance VÝKON Zistiť viac

Jednotka vo Francúzsku, LEBON je lídrom vo svojej oblasti pôsobenia. S radosťou zaručujeme našim partnerom neporovnateľnú kvalitu, podieľajúc sa na ďalšom rozvoji našej skupiny na medzinárodnej úrovni. LEBON, výrobky vyrobené z vášne, plné hodnoty, vyvinuté pre výkon.

3 hlavné obchodné aktivity

Expertise
1

ODBORNOSŤ

Poradenstvo a ďalšia starostlivosť

Vytvorenie výrobku spočíva predovšetkým v splnení požiadaviek priemyslu a z vykonania poriadneho bezpečnostného auditu. Pri vývoji a poradenstve je nevyhnutné počúvať požiadavky našich zákazníkov. Aby sme predišli rizikám, spoločnou spoluprácou hľadáme ideálnu odpoveď. Naši obchodní poradcovia sú skutoční technici, ktorí vás budú počúvať a budú vám k dispozícii pre začiatok kvalitného partnerstva.

2

VÝROBA

Výroba a riadenie

Výroba znamená dokonalé ovládanie výrobnej linky, technológie a materiálov. Ako výrobca rukavíc od roku 1973 dokonale poznáme požiadavky na výrobu. Spoločnosť LEBON získava svoju silu zo svojich troch výrobných závodov, výskumného laboratória a skúseností. Ponúkame vám najlepší pomer kvality/ceny/výkonu..

fabrication et production
fabrication et production
3

Logistika

Kontrola a koordinácia

S logistickou základňou nachádzajúcou sa na križovatke Európy, ktorá je vybavená materiálmi v najnovšej technológie spoločnosť LEBON Group posúva logistiku na jednu so svojich priorít, poskytujúc svojim zákazníkom správny produkt v správnom čase. Kvalita služieb, reaktivita a požiadavky pri rešpektovaní termínov sú kľúčovými pojmami logistickej politiky LEBON Group.

1973
1997
2000
2003
2008
2012
2012
2013
2014
2017

Vytvorenie rodinného podniku LEBON

Création de l’entreprise familiale LEBON

Certifikácia ISO 9001

Première certification ISO 9001

1. výrobný závod v Indii

1er site de production en Inde

Certifikácia ISO 9001

Certification ISO 9001

2. výrobný high-tech závod v Indii

2ème site de production High Tech en Inde

Jednotka vo Francúzsku v oblasti výroby technických rukavíc

Première gamme de produits technologie CLEAN PU®

Prvá kolekcia ekologických výrobkov CLEAN PU®

LEBON, entreprise n°1 en France dans les gants de protection industrielle

Vytvorenie LEBON INTERNATIONAL Luxembourg

Création de LEBON INTERNATIONAL Luxembourg

Certifikácia oboch výrobných závodov v Indii podľa ISO 9001 verzie 2008 a SA 8000

Certification des sites de production en Inde selon les référentiels ISO 9001 version 2008, ISO 14001 et SA 8000

3. výrobný high-tech závod v Indii

3ème site de production High Tech en Inde

Medzinárodná skupina

Náš medzinárodný vplyv nám dáva úplnú kontrolu nad nákladmi a flexibilitou vo výrobe, z ktorej priamo profitujete vy. Sme tiež veľmi otvorení novým podnetom, čo nám umožňuje predvídať a pochopiť smerovanie priemyslu.

Francúzsko

Luxembursko

Nemecko

Polsko

India - Kalkata

India - Kalkata

India - Ahmadabád

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE SARL
Centrála
ISO 9001 : 2015

LEBON INTERNATIONAL SARL
Centrála

LEBON INTERNATIONAL SARL
Nemecká kancelária

LEBON INTERNATIONAL SARL
Nemecká kancelária

Výrobný závod č.1
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 8000 : 2014

High-tech výrobný závod č.2
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 8000 : 2014

High-tech Výrobný závod č.2
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 8000 : 2014

Kľúčové údaje

15 miliónov párov rukavíc predaných za rok

3 high-tech výrobné závody

400 pletacích strojov

1 sklad v Európe

Obrat spoločnosti LEBON v roku 2016: 46 miliónov eur

3 milióny párov rukavíc k dispozícii na sklade

1 high tech laboratórium pre výskum a vývoj

Spoločnosť LEBON a výrobné závody certifikované podľa ISO 9001, verzia 2008

Výrobné závody certifikované podľa SA 8000 verzia 2008

Výrobné závody certifikované ISO 14001, verzia 2004