1/ Identyfikacja

Firma odpowiedzialna:

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d’Activité Barrois 

250 rue Des Charmes

59182 Montigny-En-Ostrevent (FRANCE) 

Zaprojektowane przez PETIT COIN DE PARADIS : http://www.petitcoindeparadis.fr

Rozwój techniczny WHATSON WEB :  http://www.whatson-web.com

Hosting Nexylan : https://www.nexylan.com

Wszystkie prawa zastrzeżone Grupa LEBON

2/ Warunki korzystania ze strony

Strona Grupy LEBON jest darmowym serwisem komunikacyjnym. Informacje zawarte na stronie nie wynikają z umowy i mogą ulegać zmienom bez powiadamiania. Strona i informacje na niej zawarte są wyłączną własnością Grupy LEBON z zastrzeżeniami posiadania praw autorskich przez osoby trzecie do których Grupa LEBON posiada prawo wykorzystania. 

Kopiowanie, przedstawianie, przystosowanie strony, w całości lub w części jakimikolwiek środkami lub przez kogokolwiek nieautoryzowane przez Grupę LEBON są zabronione. 

Prawo z dnia 11 marca 1957, paragraf 2 i 3 artykułu 4 « kopie i reprodukcje ściśle zarezerwowane do użytku prywatnego nie są przeznaczone do wspólnego użytku », po drugie « każda prezentacja, powielanie w całości lub w części bez zgody autora jest niezgodna z prawem (pierwszy paragraf artykułu 40). Taka prezentacja lub powielanie stanowi naruszenie usankcjonowane przez artykuł 425 i następny Kodeksu Karnego.

3/ Formularz kontaktowy

Zebrane informacje są przedmiotem przetwarzania komputerowego aby lepiej odpowiedać na Państwa prośby dotyczące zamówień naszych produktów. Odbiorcami danych jest wyłącznie LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE.

Zgodnie z prawem z 6 stycznia 1978, zmienionym w 2004 r. mają Państwo prawo do dostępu, zmiany, sprostowania, sprzeciwiania i usunięcia informacji dotyczących siebie, które można uzyskać poprzez kontakt z lebon@lebonprotection.com.

W uzasadnionych przypadkach można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.

Ze względu na szczególny charakter sieci internetowej, Grupa LEBON przypomina, że przesyłane dane mogą być nielegalnie przechwycone przez innych ponieważ nie ma doskonałego i nieomylnego systemu.