28 wrz 2017

Aktualizacja normy EN:388

W ślad za nowymi włóknami oraz wysoce odpornymi na przecięcie przędzami nastąpiła konieczność aktualizacji normy EN:388 z 2004 roku w oparciu o pewne dodatkowe składowe oraz modyfikacje.

Aktualizacja tej normy ma zastosowanie do wszystkich typów rękawic od listopada 2016 roku, równolegle z wersją EN:388 z 2004 roku, która zostanie zastąpiona z końcem okresu przejściowego.